koš

KROS 4 - oceňování a řízení stavební výroby

 
NOVINKA - od ledna 2016 je k dispozici zcela nová 4. generace SW řady KROS, která mimo mnoha novinek snoubí moderní uživatelské prostředí a plnou kompatibilitu s nejnovějšími operačními systémy Windows.

SW KROS 4 je přímým nástupcem SW KROS plus, jehož vývoj byl ukončen.

Stavební software KROS 4 je určen pro tvorbu rozpočtů, kalkulací stavebních prací a sledování stavební zakázky. Jako jediný v ČR obsahuje kompletní podobu Cenové soustavy ÚRS a je schopen pracovat s jakoukoliv jinou databází cen stavebních prací.

Program je složen z modulů, které pokrývají celý proces výstavby – od hrubého plánování nákladů až po realizaci. Je určen pro stavební firmy, investory, projektanty, rozpočtáře a další účastníky stavebního řízení.

Základní charakteristikou programu KROS 4 je komfortní práce s pravidelně aktualizovanou databází Cenové soustavy ÚRS, která má na území ČR více než 50 letou tradici. Program patří ke špičce mezi stavebními SW jak v České republice, kde jej využívá přes 10 000 uživatelů, tak i ve Slovenské republice, kde je rovněž nejpoužívanějším stavebním SW na trhu.

 


Varianty programu


Stavební firmy

 • sestavy programu určené pro import a ocenění poptávek, tvorbu nabídek, kalkulace vlastních nákladů a subdodávek, přípravu finančních plánů a harmonogramů, controlling nákladů v realizaci a dalši
S KROS 4 získáte:
 • snadné univerzální importy elektronických poptávek a nástroje pro jejich ocenění
 • široké možnosti kalkulace nákladů – materiály, mzdy, stroje, režie
 • jedinečnou databázi cen stavebních a montážních prací a materiálů CS ÚRS, včetně možností úprav a tvorby vlastních databází
 • jednoduchý nástroj pro výběr subdodavatelů
 • tvorbu harmonogramů přímo z rozpočtu
 • soupisy provedených prací a kontroly nákladů v realizaci
 • profesionální elektronické i tiskové výstupy

 

Reference:

Metrostav a.s., Skanska a.s., OHL ŽS a.s., EUROVIA CS, a.s., STRABAG a.s., HOCHTIEF CZ a. s., Subterra a.s.., BERGER BOHEMIA a.s., Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., POHL cz, a.s., PSG-International a.s., Čermák a Hrachovec a.s., Vodohospodářské stavby, spol. s.r.o, …

Příklady častých kombinací modulů SW a Databáze CS ÚRS a ceny
Varianta Moduly SW Data ÚRS Cena
ZÁKLAD
rozpočtování, ocenění zadání
Rozpočet R04 33 800
STANDARD
rozpočtování, kalkulace, čerpání rozpočtu
v realizaci
Rozpočet, Kalkulace,
Čerpání
K04 75 800
KOMFORT
rozpočtování, kalkulace, čerpání rozpočtu,
plánování a sledování stavby, rozpočtové
ukazatele objektů
Rozpočet, Kalkulace,
Čerpání, Sledování stavby,
RUSO, Harmonogram
K10 87 800
EXCLUSIVE
kompletní systém a Databáze CS ÚRS
Rozpočet, Kalkulace,
Čerpání, Sledování stavby,
RUSO, Harmonogram,
Oferta
K10, RYRO, APK 110 800
Ceny jsou uvedeny za 1 licenci, bez slev a DPH.

Varianty jsou uvedeny pouze příkladově. Kompletní ceník všech variant modulů SW a Databáze CS ÚRS naleznete ZDE.

více informací - rozbalit

Investoři a správci majetku

 • sestavy programu určené pro odhad nebo kontrolu investičních nákladů, porovnání nabídek uchazečů, zpracování soupisů prací, sledování provedených prací v realizaci a další

S KROS 4 získáte:

 •     porovnání cenových nabídek zhotovitelů/uchazečů s kontrolním rozpočtem nebo databází CS ÚRS
 •     jedinečnou databázi cen stavebních a montážních prací a materiálů CS ÚRS
 •     podklady pro tvorbu rychlých orientačních propočtů nákladů stavby i tvorbu podrobných rozpočtů
 •     přehledný nástroj pro výběr zhotovitelů
 •     sledování provedených prací v realizaci


Reference:
SŽDC, s.o., skupina ČEZ, skupina RWE, Ministerstvo obrany ČR – AHNM, Pražská energetika, a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s, Ostravské vodárny a kanalizace  a.s., Povodí Vltavy, s.p., Povodí Ohře, s.p. Povodí Odry, s.p., ČEPS, a.s., Úřady měst a obcí (Praha, Ostrava, Olomouc, …), BOSCH DIESEL s.r.o., …

Příklady častých kombinací modulů SW a Databáze CS ÚRS a ceny
Varianta Moduly SW Data ÚRS Cena
ZÁKLAD
rozpočtování, kontrola cen
Rozpočet R04 33 800
STANDARD
rozpočtování, kontrola cen, sledování
prostavěnosti v realizaci, agregované
položky
Rozpočet, Čerpání R04 + RYRO 45 800
KOMFORT
rozpočtování, kontrola cen, sledování
prostavěnosti v realizaci, rozpočtové
ukazatele objektů, agregované položky,
výběrová řízení
Rozpočet, Čerpání, RUSO,
Oferta
R10 + RYRO 60 800
EXCLUSIVE
komfort + Databáze CS ÚRS s rozbory
nákladů
Rozpočet, Čerpání, RUSO,
Oferta
K10 + RYRO 81 800
Ceny jsou uvedeny za 1 licenci, bez slev a DPH.
Varianty jsou uvedeny pouze příkladově. Kompletní ceník všech variant modulů SW a Databáze CS ÚRS naleznete ZDE.
více informací - rozbalit

Projekční kanceláře

 • sestavy programu určené pro odhad investičních nákladů stavby, tvorbu soupisů prací s výkazem výměr podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., tvorbu rozpočtů včetně variant a další  

S KROS 4 získáte:

 •     jedinečnou databázi cen stavebních a montážních prací a materiálů CS ÚRS
 •     nástroje pro tvorbu soupisů prací s výkazem výměr a podrobných kontrolních rozpočtů
 •     podklady pro rychlé odhady nákladů stavebních objektů pro investora
 •     rychlé sestavení rozpočtů pomocí agregovaných položek RYRO
 •     profesionální elektronické i tiskové výstupy


Reference:
PRAGOPROJEKT a.s., VPÚ Deco Praha a.s., SYSTHERM s.r.o., Chemoprojekt a.s., Kovoprojekta Brno a.s., ARCADIS Bohemiaplan s.r.o., Pontex s.r.o., SUDOP Project Plzeň a.s., PUDIS, a.s., RWE IT Czech, s.r.o., Sweco Hydroprojekt a.s., D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., … 

Příklady častých kombinací modulů SW a Databáze CS ÚRS a ceny
Varianta Moduly SW Data ÚRS Cena
ZÁKLAD
sestavení rozpočtu nebo soupisu prací s
výkazem výměr - stavební práce
Rozpočet R02 30 000
STANDARD
sestavení rozpočtu nebo soupisu prací s
výkazem výměr - stavební práce a
montáže techn. zařízení, rozpočtové
ukazatele
Rozpočet, RUSO R10 38 800
KOMFORT
sestavení rozpočtu nebo soupisu prací s
výkazem výměr - stavební práce a
montáže techn. zařízení - databáze CS
ÚRS s rozbory nákladů
Rozpočet K04 54 800
EXCLUSIVE
komfort + rozpočtové ukazatele,
agregované položky
Rozpočet, RUSO K10, RYRO 65 800
Ceny jsou uvedeny za 1 licenci, bez slev a DPH.
Varianty jsou uvedeny pouze příkladově. Kompletní ceník všech variant modulů SW a Databáze CS ÚRS naleznete ZDE.
více informací - rozbalit

Samostatní rozpočtáři

 • sestavy programu určené pro tvorbu rozpočtů včetně variant, výkazů výměr, soupisů prací s výkazem výměr podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kalkulace individuálních cen a další

S KROS 4 získáte:

 • jedinečnou databázi cen stavebních a montážních prací a materiálů CS ÚRS
 • nástroje pro tvorbu soupisů prací s výkazem výměr a podrobných kontrolních rozpočtů
 • rychlé sestavení rozpočtů pomocí agregovaných položek RYRO
 • profesionální elektronické i tiskové výstupy
Příklady častých kombinací modulů SW a Databáze CS ÚRS a ceny
Varianta Moduly SW Data ÚRS Cena
ZÁKLAD
sestavení rozpočtu nebo soupisu prací s
výkazem výměr - stavební práce
Rozpočet R02 30 000
STANDARD
sestavení rozpočtu nebo soupisu prací s
výkazem výměr - stavební práce a
montáže techn. zařízení, rozpočtové
ukazatele
Rozpočet, RUSO R10 38 800
KOMFORT
sestavení rozpočtu nebo soupisu prací s
výkazem výměr - stavební práce a
montáže techn. zařízení - databáze CS
ÚRS s rozbory nákladů
Rozpočet K04 54 800
EXCLUSIVE
komfort + rozpočtové ukazatele,
agregované položky
Rozpočet, RUSO K10, RYRO 65 800
Ceny jsou uvedeny za 1 licenci, bez slev a DPH.
více informací - rozbalit

Znalci, konzultanti a poradenství 

 • sestavy programu zaměřené na zpracování posudků a studií, odhady cen stavebních objektů a prací, rozpočty včetně výkazů výměr, kontroly soupisů prací a nabídek a další

S KROS 4 získáte:

 • jedinečnou databázi cen stavebních a montážních prací a materiálů CS ÚRS
 • rozpočtové ukazatele stavebních objektů - RUSO
 • databázi pro rychlé orientační nacenění pozemních staveb – RYRO
 • nástroj pro tvorbu orientačních propočtů i podrobných rozpočtů


Reference:
Ernst & Young, s.r.o., AMERICAN APRAISAL s.r.o., F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., EkoWATT CZ s.r.o., AZET KONZULT - znalecký ústav s.r.o., …

Příklady častých kombinací modulů SW a Databáze CS ÚRS a ceny
Varianta Moduly SW Data ÚRS Cena
ZÁKLAD
rozpočtové ukazatele stavebních objektů
RUSO RUSO 12 000
STANDARD
rozpočtové ukazatele stavebních objektů,
sestavení propočtů a rozpočtů stavebních
prací
Rozpočet, RUSO R10 38 800
KOMFORT
rozpočtové ukazatele stavebních objektů,
sestavení propočtů a rozpočtů stavebních
a montažních prací, agregované položky
pro rychlé nacenění pozemních staveb
Rozpočet, RUSO R10, RYRO 44 800
EXCLUSIVE
komfort + rozbory nákladů položek
Rozpočet, RUSO K10, RYRO 65 800
Ceny jsou uvedeny za 1 licenci, bez slev a DPH.
Varianty jsou uvedeny pouze příkladově. Kompletní ceník všech variant modulů SW a Databáze CS ÚRS naleznete ZDE.
více informací - rozbalit

Řemeslné a specializované firmy

 • pro tvorbu rozpočtů a nabídek, kalkulací a sledování prostavěnosti řemeslných a specializovaných prací je určen program KROS profi
   


Školy, studenti

 • speciální sestavy programu určené pro výuku ekonomicky zaměřených předmětů na vysokých a středních stavebních školách, pro zpracování bakalářských a diplomových prací

V rámci podpory výuky na školách jsou:

 •     každoročně pořádány přednášky a školení přímo na školách
 •     vzájemně předávány praktické zkušenosti a znalosti s učiteli a profesory   
 •     zdarma poskytovány SW nástroje pro výuku studentů
 •     od roku 2012 ověřovány znalostí studentů v SW řady KROS a vydávány certifikáty o znalostech v programu  
 •     a další

 

více informací - rozbalit


 

Popisy modulů a ukázky z programu


Základní moduly pro oceňování stavebních prací a objektů

zahrnují veškeré nástroje pro tvorbu soupisů prací a rozpočtů, importy a ocenění zadání, kalkulace vlastních nákladů, cenové propočty ad.   


Moduly pro výběr dodavatele a sledování a vyhodnocování stavebních zakázek

umožňují efektivně plánovat a řídit výstavbu – tvořit výběrová řízení na (sub)dodavatele, soupisy provedených prací, zjišťovací protokoly, časové a finanční plány, controlling nákladů ad.


Prémiové moduly v rámci balíku služeb zákaznické podpory

výrazně podporují práci rozpočtářů – obsahují metodiku, tipy a příklady, aktuální sortiment renomovaných stavebnin a výrobců, umožňují odečty výměr přímo z projektové dokumentace ad.  

 

Síťové řešení

Moderní technologie použité při tvorbě SW KROS 4 nabízejí vysokou variabilitu síťových řešení programu, které splňují požadavky malých, středních i velkých firem. Od jednoduchého sdílení zakázek a databází, přes terminálové nasazení a SQL technologie až po terminálové farmy pro stovky současně pracujících uživatelů.

Síťové řešení - podrobný popis

 

Uživatelská podpora

Předností programu KROS 4 je komfortní uživatelská podpora. V rámci platného balíku služeb zákaznické podpory má každý uživatel k dispozici:

 • službu zákaznické podpory HOT-LINE (podpora po telefonu, e-mailu)
 • prémiové moduly:

               - AREA – odečet výměr z projektu
               - Materiály online – databáze výrobců materiálů a stavebnin
               - Inteligentní importy – pro snadné importování rozpočtů z excelu
               - Asistent rozpočtáře, aj.

 • nejnovější verze programu (upgrade)

Balík služeb zákaznické podpory je poskytován ZDARMA do konce následujícího kalendářního pololetí od pololetí, ve kterém byl program zakoupen.

Bližší informace

 

Doporučená technická konfigurace

Operační systém: Microsoft Windows 10, Windows 8, Windows 7 (32-bit, 64-bit)
Procesor: dvoujádrový 2,4 GHz (Intel Core nebo odpovídající AMD) a vyšší
Operační paměť (RAM): 4,0 GB RAM
Pevný disk: __ SSD, 10 GB volného místa pro instalaci + uživatelská data
Rozlišení obrazovky: 1366 x 768 a vyšší
Grafická karta (VGA): vyhovuje jakákoliv, která odpovídá standardním požadavkům pro kancelářské počítače
Porty: USB port
Jiné: DVD - ROM mechanika, připojení k internetu, MS Office 2010 a vyšší

 

Kontakt

Potřebujete více informací, chcete konzultovat Vaše požadavky, vypracovat nabídku? Kontaktujte naše obchodní zástupce.
 

Potřebujete další informace?

 
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním informací. Poskytnuté informace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Údaje budou použity jen pro interní potřeby společnosti ÚRS PRAHA.