Výsledky mezinárodního BIM průzkumu

Společnost ÚRS PRAHA, a.s. se v minulém roce podílela na mezinárodním průzkumu v oblasti zavádění metodiky BIM do stavebnictví. V průzkumu jsou obsaženy informace o stavu a mínění o BIM jak v České republice, tak v několika světových velmocích. Navíc průzkum přináší naprosto jedinečné porovnání stavu BIM v ČR oproti zemím, jako jsou Anglie, Dánsko, Japonsko a Kanada.    

 

Průzkum, provedený v roce 2015 ukázal, že se BIM v České republice pomalu dostává do povědomí odborné veřejnosti, avšak je stále na čem pracovat. Téměř polovina ze 157 respondentů už někdy slyšela o BIM, ale jen 13 % v něm už někdy pracovalo nebo pracují. Jako velkou překážkou 49 % dotázaných (zejména menší podniky) vidí vysokou pořizovací cenu software, a proto je BIM využíván především velkými společnostmi. Většina se shodla i na názoru, že by měl být BIM součástí veřejných zakázek a měla by se provést standardizace knihoven a výstupů.

Dvě třetiny uživatelů tvrdí, že úspěšně přijali BIM a jen 6 % by jej raději nezavedlo. Že je BIM budoucností projektů si myslí 87 % respondentů, kteří se někdy s BIM dostali do styku. Pozitivem je, že i velká část - 72 % respondentů odpovědělo, že se jim zlepšila produktivita díky snadnému vyhledávání informací, což vedlo u 50 % dotázaných ke zvýšení zisku. Velká část respondentů na základě svých zkušeností odpověděla, že i ze strany klientů (71 %) a dodavatelů (47 %) bude tlak na používání BIM, což by se mohlo stát další hnací silou pro zavedení BIM v České republice.


V případě zájmu o více informací o BIM se na nás kdykoliv obraťte.

Kontakt

Informace: Ing. Barbora Pospíšilová, Ph.D., tel.: +420 549 133 348, GSM: +420 725 988 535,
e-mail: barbora.pospisilova@urs.cz