ÚRS PRAHA, a.s. je novým sponzorským členem CzBIM

Společnost ÚRS PRAHA, a.s. se k 1. březnu stala sponzorským členem Odborné rady pro BIM. Tento krok byl logickým vyústěním dosavadní úspěšné spolupráce, k jejímž nejvýznamnějším výstupům patří vydání BIM příručky – první české publikace zabývající se BIM problematikou.

 „Vzhledem k tomu, že dlouhodobě sledujeme vývoj na zahraničních stavebních trzích, jsme zainteresování v řadě projektů a společenství, víme, že BIM představuje celosvětově úspěšný trend. Problematika BIM je nově také součástí evropské legislativy, a proto je podpora a rozvoj tohoto směru v České republice velice důležitá.“, objasňuje důvody vstupu do CzBIM ředitel společnosti ÚRS PRAHA, a.s. Ing. František Glazar.

Pojem BIM bývá mylně pojímán pouze jako 3D model objektu. Avšak právě písmenu I (informacím) bývá přikládáním největší význam, protože samotný 3D model neobsahuje všechna data potřebná pro celý stavební proces.  BIM je soubor koordinovaných procesů, které jsou řízeny moderními technologiemi. Přidaná hodnota tkví ve vytváření, řízení a sdílení informací nutných pro rozhodování napříč celým životním cyklem projektu. Propojením BIM modelu s oceňovací databází, vzniká jeho 5. rozměr.
 Zdroj: Intelligent BIM solutions