ÚRS PRAHA, a.s. hostila mezinárodní konferenci ICIS v Brně


V červnu se v Brně pod záštitou ÚRS PRAHA, a.s. uskutečnila konference a zasedání ICIS (International Construction Information Society), jejímiž členy jsou organizace zabývající se národními klasifikačními systémy, specifikacemi a informacemi o nákladech a cenách ve stavebnictví. Každoroční setkání bylo příležitostí k diskuzi s vlivnými odborníky z daného oboru z celého světa. Na programu byly zajímavé přednášky o nejnovější trendech v oblasti stavebních informací a oceňování a zejména BIM. Např.:

Velká Británie: Potřebné nástroje pro implementaci BIM ve stavebnictví – BIM toolkit, BIM Object standard, Mezinárodní BIM průzkum

Norsko: Náklady životního cyklu a uhlíková stopa budovy, BIM objektové knihovny v Norsku

Singapur: Národní BIM knihovna a elektronické zadávání veřejných zakázek

Japonsko: Studie o elektronickém zadávání veřejných zakázek pro certifikaci budov

Konference byla také obohacena o prezentace českých zástupců. Od června 2014 je ÚRS PRAHA, a.s. zastoupen také v představenstvu tohoto mezinárodního uskupení. Bližší informace naleznete na www.icis.org.