Tisková zpráva - Mezinárodní konference BIM a rozpočtování 2017

 

 

Společnost ÚRS PRAHA, a.s., uspořádala 11. dubna v konferenčním centru pražského hotelu Occidental konferenci věnovanou vývoji a perspektivám Informačního modelu stavby BIM (Building Information Modelling).


Odborníci z Norska, Finska, Polska, Slovenska a České republiky se zaměřili především na 5. rozměr BIM – ceny a oceňování stavebních prací. V rámci konference byla představena již zavedená řešení použitá v zahraničí současně s porovnáním aktuálního a budoucího vývoje v České republice. Hlavní důraz byl kladen na nové přístupy využitelné v běžné praxi a změny, které zavedení BIM přináší, a to včetně nové role rozpočtáře.

Model BIM je určen pro sledování celého životního cyklu stavby a zahrnuje především dispoziční řešení, volbu konstrukčního řešení a použitých materiálů, oceňování stavby, její energetickou náročnost vyplývající z použitého technického řešení, náročnost stavby na opravy a údržbu v období provozu (Facility Management), možnosti a podmínky pro rekonstrukci, modernizaci či demolici na konci ekonomické životnosti stavby.

BIM bude vytvářet základ metodiky pro stavební zakázky v rámci Evropy. Zavádění tohoto modelu v českém stavebnictví bylo schváleno vládou v listopadu 2016 a gestorem pro zavádění BIM v ČR bylo jmenováno Ministerstvo průmyslu a obchodu, které má vládě předložit koncepci a postup zavedení BIM do konce července 2017.

V souladu s novelou zákona o zadávání veřejných zakázek z října loňského roku, která umožňuje použití BIM v českém stavebnictví, by podle vyjádření zástupce MPO měla povinnost použití metody BIM pro nadlimitní veřejné zakázky platit od poloviny roku 2021.

 

PDF verze ke stažení
 

Více informací o problematice BIM:

Ing. Barbora Pospíšilová, Ph.D.
manažerka mezinárodních projektů, ÚRS CZ a.s.
tel.: 538 728 190
e-mail: barbora.pospisilova@urs.cz