Vybrané novinky v SW KROS 4 a CS ÚRS 2020/I

Novinky SW KROS 4 ve verzi 2020/I

 • RYCHLÉ OCEŇOVÁNÍ – nově vzorové rozpočty, výkazy výměr a vazby
 • SNADNÉ IMPORTY Z EXCELU – nové možnosti převodů rozpočtů
 • BIM NÁSTROJE – efektivní oceňování 3D modelů

 

 • Rychlá tvorba rozpočtu pomocí zápisu vzorových rozpočtů a skladeb konstrukcí

Jedinečný nástroj výrazně urychlí a usnadní práci každému uživateli.

Nově zařazené vzorové rozpočty a široký výběr konstrukčních skladeb jsou praktickou i metodickou pomůckou nejen pro začínající rozpočtáře. Rozpočet s nimi vytvoříte jednodušeji a mnohem rychleji.

 • aktuálně 117 vzorových rozpočtů a 450 skladeb
 • rozpočty a skladby v položkách Cenové soustavy ÚRS
 • položky rozpočtů včetně vazeb a výkazů výměr
 • zápis položek i do standardních stavebních dílů
 • vše aktuální a dostupné online
 • Sledování výkonů od subdodavatelů

Pro snazší předávání soupisů provedených prací a sledování aktuální prostavěnosti byl rozšířen export čerpání o údaje o již provedených výkonech, zasmluvněném množství a zůstatcích pro dokončení. Aktuální výkony subdodavatele lze promítat do Výrobní faktury pro snazší kontrolu plánovaných nákladů subdodávky

 • Zjednodušený import z Excelu

Výrazně vylepšený nástroj pro import excelových formátů. Pomocí tahu myši lze snadno přenést jakýkoliv excelový soubor přímo do seznamu zakázek. V případě nestandardních formátů Vám průvodce pomůže snadno se vypořádat se specifickou strukturou, hlavičkovými údaji, skládanými popisy, aj.

 • Novinky v BIM a oceňování 2D/3D projektů

Společnost ÚRS CZ soustředí veškeré informace k BIM na portálu www.bimplatforma.cz.

Součástí portálu je základní pilíř celého řešení, kterým je BIM PLATFORMA - cloudové úložiště s nástroji pro komunikaci a řízení projektů. Uživatel má k dispozici datový prostor pro ukládání dat i nové funkce pro pokročilé sdílení dokumentů. BIM PLATFORMA obsahuje i specializované nástroje pro oceňování a rozpočtování.

 • Tvorba výkazu výměr z BIM modelu

V modulu „Oceňování BIM modelu“, který je propojen s čtečkou IFC na BIM PLATFORMĚ, bylo zapracováno automatické sestavování podrobných výkazů výměr z 3D projektu. S výkazy lze dále pracovat pomocí vytvořených rozměrových figur a rozpočet s výkazy tisknout, popř. exportovat do excelu (formát Excel Komplet).

 • Prohlížeč výkresové dokumentace s funkcí měření

Díky této pomůcce může uživatel otevírat soubory (např. dwg, pdf) a z nich odečítat délky, plochy, úhly apod. i bez projekčních nebo kreslicích programů přímo v okně internetového prohlížeče.


Modul Rychlé oceňování a Importy jsou dostupné bezplatně v rámci platného balíku zákaznické podpory.
BIM platforma, Ocenění BIM modelu a Prohlížeč výkresové dokumentace jsou pro uživatele s platným balíkem podpory zdarma na další pololetí 2020/I.

Novinky v CS ÚRS 2020/I

V Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací tak byly

 • aktualizovány veškeré položky konstrukcí, materiálů a oceňovacích podkladů,
 • vytvořeno přes 4 100 nových položek stavebních konstrukcí ve 21 katalozích,
 • přidáno dalších 1 100 položek komerčních variant,
 • přepracováno na 5 900 položek stavebních prací.


Databáze materiálů

 • obsahuje přes 1 milion aktuálních materiálů a výrobků,
 • byla rozšířena v segmentech - hydroizolační hmoty, střešní okna a jejich příslušenství, tepelná izolace a hydroizolace, opravné malty, těsnicí tmely, prvky suché výstavby, aj.,
 • nově obsahuje ceníky fi rem Barkwist, BASF, Fibran, Georg Börner, Roto ad.


Růst mzdové hladiny
Probíhající vývoj situace na trhu práce byl zohledněn výrazným růstem sazeb přímých mezd napříč celou Cenovou soustavou ÚRS. Korekce mzdové hladiny stavebních prací se projeví zejména u prací s nižšími nároky na kvalifi kaci.

 • Vybrané důležité novinky v katalozích

800-1 Zemní práce

Nové koncepční řešení katalogu s důrazem na aktuální normy a zjednodušení metodiky používání katalogu:

 • katalog zpracován podle aktuálních norem tříd těžitelnosti
 • rozšíření soustavy položek podle objemu výkopku
 • zohledněno provádění strojních vykopávek v omezeném prostoru
 • svislý přesun výkopku malého rozsahu a příplatek za lepivost nově zahrnut přímo v položkách výkopů
 • nové členění katalogu dle standardní klasifikace v ČR

Přechod na nové řešení je v SW KROS usnadněn převodníkem položek minulých úrovní na soubory cen aktuálního katalogu.


763 Konstrukce suché výstavby: část A01
Ve spolupráci s Cechem suché výstavby a významnými výrobci v oboru byla provedena zásadní revize položek pro sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité konstrukce v souladu s aktuálním sortimentem. U sádrokartonu byly dále doplněny konstrukce pro vysokopevnostní protipožární impregnované desky a desky se skelnou výztuží. Vytvořeny byly nové komerční varianty položek (FERMACELL, KNAUF, RIGIPS).

Katalogy 800-1, 801-3, 822-1
Na základě širokého průzkumu byly provedeny úpravy cen skládkovného a doplněny položky uložení vybraných druhů odpadu na recyklační skládky.

772, 782 Podlahy z kamene, Obklady z kamene: části B01
V katalogu vznikly zcela nové části - demontáž dlažeb z kamene včetně demontáží obkladů soklíků a schodišťových stupňů z kamenných desek; demontáž obkladů z kamene (stěny, podhledy, sloupy, ostění a parapety).

 • Další novinky v jednotlivých katalozích

Budovy a haly – zděné a monolitické – podomítková samonosná žaluziová schránka; potažení vnitřních ploch sádrovým štukem

Budovy a haly – opravy a údržba – obednění OSB deskami; oprava omítky členité fasády s celoplošným přeštukováním

Konstrukce truhlářské – předsazená montáž otvorových výplní

Komunikace pozemní a letiště – asfaltové vrstvy pro chodníky a úzké cesty v pruhu šířky do 1,5 m

Vedení trubní, dálková a přípojná – trativody z drenážních a melioračních trubek a šachty pro drenáže rozčleněny podle typu objektů; rozepření stoky ocelovými úhelníky


... a tisíce dalších novinek a změn v desítkách katalogů, jako jsou Sanace, ZTI, Ústřední vytápění, Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům, Konstrukce tesařské, Konstrukce pokrývačské, Konstrukce zámečnické ad.

 

Přehled vybraných novinek ke stažení (.pdf 1,6 MB)

Kompletní seznam všech novinek ke stažení (.pdf 5,3 MB)

Žádost o aktualizaci

Nepřišla Vám poštovní zásilka nebo e-mail s nabídkou aktualizace? Vyplňte a odešlete formulář níže.

Po vyplnění údajů Vás kontaktuje náš zástupce s vykalkulovanou cenovou nabídkou aktualizace produktů přímo pro Vaši společnost s uplatněním všech dostupných slev dle obchodních podmínek.