Vybrané novinky v SW KROS 4 a CS ÚRS 2019/II

Novinky SW KROS 4 ve verzi 2019/II

 • MODUL IMPORTY – nově zcela jednoduše a rychle
 • RYCHLÉ OCEŇOVÁNÍ – hromadný zápis položek po stavebních celcích
 • OCEŇOVÁNÍ BIM MODELU – revoluční způsob oceňování stavebních 3D projektů
 • BIM PLATFORMA – webové prostředí pro správu projektů
 • Zjednodušený import souborů a zadání

Importujete často zadání, nabídky nebo rozpočty z Excelu, PDF, XML? Pomocí nových nástrojů zvládnete import ještě rychleji.

 • import souborů pouze tahem myši (Drag & Drop) přímo do zvolené stavby
 • automatická detekce formátu souboru a nabídka možností importu
 • intuitivní průvodce importu libovolného souboru i s funkcí Krok zpět
 • Rychlé oceňování pomocí připravených konstrukčních skladeb

Chcete zapsat všechny položky, např. obvodové stěny, na jeden klik?
Nová funkce pro hromadný zápis kompletní sady položek značně ulehčuje a urychluje sestavování stavebních rozpočtů.
Pomocí Stavební knihovny si vyberete požadovanou skladbu a po zadání výměry zapíšete najednou kompletní sadu položek CS ÚRS bez nutnosti vyhledávání mnoha položek v katalogu.

 • Oceňování staveb řešených metodou BIM

Digitalizace procesů a informační modelování staveb (BIM) přináší jednodušší a efektivnější komunikaci mezi účastníky stavby. Program KROS nyní poskytuje řešení v rámci nového modulu Oceňování BIM modelu, který umožňuje

 • prohlížet projekty staveb ze 3D projekčních SW,
 • přenášet množství jednotlivých prvků,
 • ocenit celý model stavby pomocí položek CS ÚRS,
 • promítnout ceny do 3D modelu pro další fáze projektu.

Toto řešení umožňuje všem účastníkům projektu navíc i pohled na oceněné konstrukce např. po konstrukčních celcích, podlažích nebo technologických etapách.

 • Platforma pro stavební projekty

Pro efektivní řízení stavebních zakázek a bezpečné ukládání a sdílení veškeré potřebné dokumentace mezi účastníky stavebního projektu přinášíme řešení v podobě nové platformy pro stavební projekty. BIM platforma funguje jako komunikační nástroj a rovněž i jako webové úložiště dokumentů. V prostředí BIM platformy je k dispozici také bezplatný prohlížeč 3D modelu v IFC formátu, který slouží k vizualizaci objektu včetně přenesených cen z rozpočtu pro zobrazení investorovi, projektantovi a dalším účastníkům projektu.

Modul Importy je k dispozici bezplatně v rámci platného balíku služeb zákaznické podpory.
Rychlé oceňování, Oceňování BIM modelu a BIM Platforma jsou pro každého uživatele k dispozici zdarma do konce roku 2019.

Novinky v CS ÚRS 2019/II

V roce 2019 nadále pokračuje dynamický rozvoj stavebnictví a ekonomiky. Tento vývoj má
výrazný vliv na ceny materiálůa prací, což bylo promítnuto do aktuální verze CS ÚRS 2019/II.


V Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací tak byly

 • aktualizovány všechny položky konstrukcí, materiálů a dalších oceňovacích podkladů,
 • přidáno celkem přes 1 300 položek ve 20 katalozích,
 • přidáno přes 600 komerčních položek (variant k směrným položkám),
 • přepracováno na 2 000 položek stavebních prací.


Databáze materiálů

 • obsahuje přes 1 milion aktuálních materiálů a výrobků,
 • byla rozšířena v segmentech tepelná izolace a hydroizolační pásy pro nízkoenergetické a pasivní domy, terasy, betonové výrobky pro zahradní architekturu a dopravní infrastrukturu, lícové cihly, střešní okna aj.,
 • nově obsahuje ceníky firem Bitumax, Büsscher & Hoffmann, Inoutic, KB-Blok, Klinker, Roxtec, Velux ad.
 • Vybrané důležité novinky v katalozích

800-1 Zemní práce
Do katalogu bylo doplněno řízené horizontální vrtání s vtaženým potrubím a rekalkulován řízený zemní protlak (konzultováno s Českou společností pro bezvýkopové technologie).

801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické
Do kontaktního zateplení bylo přidáno zateplení deskami z fenolické pěny a pórobetonu a lištový systém pro kontaktní zateplení. Provětrávané zateplení bylo rozšířeno o obklad vnějších ploch z betonových prvků. Byly přidány i odpovídající komerční varianty položek výrobců TANGENTA, NOVABRIK a SCANROC.

712,713 Povlakové krytiny, Izolace tepelné
Kotvení izolace plochých střech bylo rozděleno na kotvení do lehčeného betonu, betonu prostého a železobetonu, doplněno odstranění nasáklé tepelné izolace.

762 Konstrukce tesařské
Pro památkově chráněné objekty byly přidány demontáže tesařských konstrukcí k opětovnému použití.

767 Konstrukce zámečnické
Katalog byl rozšířen o montáž a demontáž kompozitních výrobků a zdvojené podlahy.

800-2 Zvláštní zakládání objektů – nově obsahuje zřízení pilířů technologií Deep Soil Mixing.

800-3 Lešení – přidány konzoly pro založení lešení osazené na stěně.

801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické – doplněn systém velkoformátových pórobetonových tvárnic pro strojové zdění (XELLA) a tepelná izolace vkládaná mezi překlady z XPS.

827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná – do drenáží budov doplněna revizní a proplachovací šachta z PVC-U, přidány položky pro čedičové stokové žlaby.

822-1 Komunikace pozemní a letiště – betonová dlažba byla doplněna o velké formáty; nově byly zařazeny položky pro vybavení komunikací (baliseta, clona proti oslnění, dopravní knoflíky apod.) a akustický obklad zdí; katalog obohacen o provedení antigraffiti a odstranění graffiti u protihlukových stěn, kosení zeleně u krajnic cest a čištění svodnic lesních cest.

800-741 Elektromontážní práce – silnoproud – přidány položky protažení samonosného dielektrického optického kabelu (SDOK) na vedení rozvodů vysokého napětí a zajištění přechodové bariéry na venkovním vedení pomocí jedné plošiny.

23-M Montáže potrubí – doplněno odplynění a inertizace potrubí a demontáž PE plynovodního potrubí.

800-721 Zdravotně technické instalace budov – katalog nově obsahuje víková šoupátka (AVK VOD-KA).

...a tisíce dalších novinek a změn v desítkách katalogů, jako jsou Budovy a haly, Komunikace, ZTI, Plochy a úprava území ad.
 

 

Kompletní seznam těchto i dalších novinek si můžete stáhnout (.pdf 9,6 MB)

Žádost o aktualizaci

Nepřišla Vám poštovní zásilka nebo e-mail s nabídkou aktualizace? Vyplňte a odešlete formulář níže.

Po vyplnění údajů Vás kontaktuje náš zástupce s vykalkulovanou cenovou nabídkou aktualizace produktů přímo pro Vaši společnost s uplatněním všech dostupných slev dle obchodních podmínek.