koš

POLAR – likvidace škod na stavebních objektech


Nejpoužívanější systém pro oceňování stavebních prací a škod na stavebních objektech v ČR. Funkčně upravený program KROS ve spojení s databází speciálních agregovaných položek POLAR poskytuje profesionální podporu při procesu likvidace pojistných událostí.
 

SW KROS Polar

Verze programu určená především pro pojišťovny a samostatné likvidátory pojistných událostí umožňuje:

 • Sestavit rozpočet pomocí položek databáze POLAR
 • Zpracovat přehledný výkaz výměr s podrobným výpočtem
 • Nastavit amortizaci u vybraných položek
 • Vytisknout výslednou sestavu škody
 • Převést výslednou sestavu do XLS, PDF

… a další
 

Databáze POLAR

 • Databáze je svým věcným obsahem zaměřena na stavební práce a materiály nejčastěji používané při výpočtu výše škody v procesu likvidace pojistné události
 • Položky jsou strukturovány tak aby uživatel u konkrétních stavebních prvků vždy na jednom místě nalezl cenu za demontáž, likvidaci, montáž a cenu materiálu
 • Databáze POLAR obsahuje přes 100 ceníků s více než 6 000 agregovanými položkami
 • Aktualizace je prováděna dvakrát ročně společně s ostatními oceňovacími podklady ÚRS
   

Reference

 • Kooperativa pojišťovna, a.s. VIG
 • Česká Pojišťovna, a.s.
 • Global Expert, s.r.o.
 • Allianz pojišťovna, a.s.
 • ČSOB pojišťovna, a.s.
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. VIG
 • AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.

...a další
 

Ukázky

 

Kontakt

Informace - Ing. Jiří Zabranský, tel.: +420 724 034 538, e-mail: skody@urs.cz

 

Potřebujete další informace?


Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje zákazníka (popř. osob jednajících za zákazníka) poskytnuté zákazníkem při uzavření smlouvy nebo zaslání objednávky budou zpracovávány pro účel uzavření a plnění smlouvy a pro účel oprávněných zájmů správce, a to po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení po dobu do úplného splnění všech práv a povinností z tohoto smluvního vztahu vzniklých.

Správcem osobních údajů jsou společnosti skupiny DEK jako společný správce (DEK, a.s. IČ: 27636801, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, Stavebniny DEK a.s., IČ: 03748600, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, Stavebniny DEK s.r.o., IČ: 43 821 103, se sídlem Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 276 42 411, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKWOOD s.r.o., IČ: 27609111, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKMETAL s.r.o., IČ: 485 89 837, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ: 24795020, se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 108 00, G SERVIS CZ s.r.o., IČ: 26226367, se sídlem Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00, WÄRME, spol. s r.o., IČ: 188 26 130, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, ARGOS ELEKTRO, a. s., IČ: 253 87 952, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKPROJEKT SR s.r.o., IČ: 48078336, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, ATELIER DEK SR s.r.o., IČ: 50402439, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, ÚRS CZ a.s. , IČ: 47115645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10), osobní údaje nebudou bez souhlasu zákazníka (popř. subjektů údajů) poskytovány jiným správcům.

Ke zpracování není potřeba souhlas subjektu údajů, neboť ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm b) nařízení GDPR) se jedná o zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm f) nařízení GDPR) se jedná o zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm f) nařízení GDPR, mohou být osobní údaje zpracovány rovněž pro účely přímého marketingu, a to až do doby uplatnění námitky podle čl. 21 nařízení GDPR. Subjekt údajů má vůči správci právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování.