Reference

Reference - uživatelé SW KROS a Cenové soustavy ÚRS


Program řady KROS s Cenovou soustavou ÚRS je nejpoužívanějším systémem pro oceňování stavebních prací v České republice. Program KROS využívá v ČR více než  10 000 uživatelů.
Cenová soustava ÚRS je v současné době standardem v oceňování stavebních konstrukcí a prací a je v České republice nejpoužívanější databází oceňovacích podkladů a nástrojů ve stavebnictví.
 

Společnost ÚRS CZ získala:

  • Cenu odborných novinářů za Cenovou soustavu ÚRS (IBF 2003)
  • Zlatou medaili za SW pro rozpočtování a kalkulace (IBF 1998)
  • Program KROS byl v listopadu 2014 oceněný medailí Slovak Gold.


Výrobce SW řady KROS (KROS, a.s.) dosáhl nejvyšší možné partnerské úrovně se společností Microsoft. Partneři Gold Certified Partner disponují nejvyšší úrovní kompetence a odborových schopností v oblasti technologií společnosti Microsoft.

 

Uživateli SW řady KROS a CS ÚRS jsou subjekty ze všech sektorů českého stavebnictví i mimo něj

 

  • investoři - pro odhad investičních nákladů, stanovení nákladů výstavby, kontrolu cen stavebních děl
  • rozpočtáři - pro vytváření rozpočtů, stanovování a kalkulace individuálních cen
  • projektanti a architekti - pro odhad ceny stavebního díla
  • dodavatelé - pro kalkulování svých nákladů, tvorbu prováděcích rozpočtů
  • soudní znalci - pro vypracování posudků a stanovení stavebních nákladů
  • makléři s nemovitostmi pro odhady cen nemovitostí

Výběr z TOP partnerů

Skanska, a.s.

Společnost Skanska je čtvrtou největší developerskou a stavební skupinou na světě a v České republice působí od poloviny devadesátých let. Základním předmětem činnosti jsou všechny obory stavebnictví, vývoj a prodej vlastních bytových a komerčních projektů, správa majetku a související služby.
Společnost užívá přes 500 licencí SW KROS a Cenové soustavy ÚRS jako hlavní nástroj pro tvorbu nabídek a výrobních kalkulací stavebních prací na skupině SKANSKA. V rámci projektu „Optimalizace procesu přípravy nabídkové ceny“ a „Optimalizace sestavení výrobní kalkulace“, lektoři společnosti ÚRS PRAHA, a.s. proškolili a následně otestovali cca. 600 zaměstnanců firmy a to na znalosti rozpočtování, kalkulací a také na práci s programem KROS a CS ÚRS.

Metrostav, a.s.

Firma Metrostav a.s. je universální stavební společnost zajišťující řízení a realizaci náročných stavebních děl. Svou činností pokrývá téměř polovinu trhu podzemního stavitelství. Spolupráce s firmou ÚRS PRAHA, a.s. začala již v devadesátých letech minulého století. Od té doby firma využívá vždy aktuální databázi ÚRS a programu KROS. V současné době užívá ve firmě program KROS a Databázi ÚRS přes 100 uživatelů (především přípravářů a kalkulantů), zejména pro ocenění stavebních zakázek.

SŽDC, s.o.

Státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) plní funkci vlastníka dráhy, zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty.
Program KROS s Cenovou soustavou ÚRS používaly již České dráhy před rokem 2000. Od té doby se počet licencí značně rozšířil a nyní je v obou organizacích téměř 100 licencí programu KROS a Cenové soustavy ÚRS. Obě organizace používají tento nástroj především pro tvorbu rozpočtů, kontrolu cenových nabídek a sledování stavebních zakázek.

Subterra a.s.

Od roku 1992 je Subterra a.s. privátní společnost a dnes patří mezi nejvýznamnější české stavební firmy. Subterra a.s. stále rozšiřuje své aktivity, v občanské, bytové i průmyslové výstavbě. Největší podíl v její produkci představují stavby podzemní a dopravní.


Řekli o SW KROS

U programu KROS je velká výhoda jeho variabilita a přizpůsobivost našim potřebám. Využíváme jak naši vlastní databázi, tak databázi ÚRS. Díky programu KROS máme aktuální přehled o našich zakázkách.
Ing. Josef Krejčí, PREdistribuce, a. s.
SW KROS nám usnadňuje práci při ocenění nabídek. Databáze ÚRS nám poskytuje orientační ceny na trhu, které jsou pro nás velmi důležité nejen při zpracování nabídek, ale i při komunikaci s našimi obchodními partnery.
Ing. Slavomír Bušek, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Od roku 2009 spolupracujeme s firmou URS PRAHA, a.s., která již od počátku velmi vstřícně poskytovala podklady pro výuku předmětu Ekonomika, především pro část oceňování stavebních prací.
SOS a SOU stavební Kolín
Pro tvorbu rozpočtů používáme již roky SW KROS a databáze ÚRS. Hodnotím jej jako plně vyhovující, oceňuji přehlednost a intuitivnost. Líbí se mi i nová databáze agregovaných položek RYRO.
Jiří Grygárek, EUROGEMA CZ, a.s.
Velmi sofistikovaný SW, zdá se být dost přívětivý a intuitivní – velmi prospěšný pro naši práci.
Ing. Andrea Kapetanová, Československá obchodní banka, a. s.
Kladně hodnotím spolupráci s firmou ÚRS PRAHA, a.s., která velmi rychle dokázala reagovat na naše požadavky ohledně SW KROS. Byl jsem spokojený se zástupci firmy, kteří se vždy chovali vstřícně, ochotně a byla s nimi jasná domluva.
Ing. Drahoš Kobylka – Státní pozemkový úřad
Program KROS využívám pro svou práci již řadu let. Z hlediska mého zaměření na něm zpracovávám pouze kontrolní rozpočty pro zadávání zakázek. Program je jednoduchý na obsluhu a výsledné výstupy jsou přehledné.
Ing. Karel Bílek – Státní pozemkový úřad

 

Další významní zákazníci z řad institucí státní správy, firem

Státní fond životního prostředí České republiky
Ministerstvo pro místní rozvoj
Státní fond dopravní infrastruktury
Státní pozemkový úřad
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
Lesy ČR, s.p.
Úřady měst např.: Praha, Cheb, Písek, Mohelnice, Bechyně, Jablonec nad Nisou, Kladno, Ostrava, Ústí nad Labem, Semily, Tábor, Třebíč, …
Hochtief, a.s.
OHL ŽS, a.s.
COLAS CZ, a.s.
KBC Group NV Czech Branch, a.s.
Ministerstvo obrany ČR – AHNM
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Magistrát hl. m. Prahy
Úřady městských částí Praha 5 a Praha 2
Povodí Vltavy, s.p. , Povodí Ohře, s.p. , Povodí Odry, s.p.
Ředitelství Silnic a Dálnic
innogy Business Services CZ, s.r.o.
ČEZ Distribuce, a.s.
Pražská energetika, a.s.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

...a tisíce dalších firem a organizací

Dopisy od našich klientů