Software a data

  • Úvod  / 
  • Software a data

Nástroje a podklady pro oceňování stavební výroby

Společnost ÚRS CZ tvoří a dodává stavební software a komplexní podklady pro tvorbu stavebních rozpočtů, kalkulací stavebních prací a sledování stavebních zakázek.

 

   

KROS – stavební rozpočty, kalkulace, řízení výroby

 

 

     Komplexní nástroj pro tvorbu rozpočtů, kalkulací stavebních prací a sledování stavební zakázky. Jako jediný stavební software v ČR obsahuje kompletní podobu Cenové soustavy ÚRS a je schopen pracovat s jakoukoliv jinou databází cen stavebních prací, výrobků a materiálů. Program je určen pro stavební firmy, investory, projektanty, rozpočtáře a další účastníky stavebního řízení.
   

KROS profi - zjednodušená varianta pro řemeslné firmy


 
  Cenově zvýhodněná varianta systému KROS 4 pro řemeslné a specializované firmy – kombinace komfortního programu KROS 4 s výběrem omezeného počtu katalogů stavebních prací ÚRS a kompletní databáze materiálů (SPCM).
   

Cenová soustava ÚRS

  Cenová soustava ÚRS je uceleným systémem pro oceňování stavební produkce. Představuje nejpoužívanější a nejvíce aktualizované podklady pro oceňování stavební produkce v České republice. Cenová soustava ÚRS je v kompletní podobě součástí programů řady KROS.
   

POLAR – oceňování pojistných událostí

  Nejpoužívanější program pro oceňování stavebních prací a škod na stavebních objektech v ČR. Skládá se ze dvou částí: funkčně upraveného programu KROS a databáze POLAR - speciálních položek agregovaných ze standardních položek katalogů směrných cen stavební prací.