koš

Video novinky

Sekce obsahuje vybrané novinky v SW řady KROS. Kompletní informace o těchto i dalších novinkách a změnách v Cenové soustavě ÚRS naleznete ke stažení v sekci podpora/download.
 

KROS 4 - verze 2017/II

S novou úrovní Cenové soustavy ÚRS 2017/II vychází i nová verze SW KROS 4.

KROS 4 verze 2017/II přináší:

 • rozšíření funkce KROK ZPĚT/VPŘED, pro další operace v programu
 • rychlé porovnání cen s databází
 • snazší tvorba cenových nabídek
 • uniXML - prohlížeč a automatické kontroly nabídek
 • a mnoho dalších novinek a funkcí
   

 

KROS 4 - verze 2017/I

S novou úrovní Cenové soustavy ÚRS 2017/I vychází i nová verze SW KROS 4.

KROS 4 verze 2017/I přináší:

 • velmi žádanou funkci KROK ZPĚT
 • nový elektronický otevřený formát uniXML
 • novou koncepci elektro
 • územní úpravy a lesní práce
 • aktualizaci a nové technologie
 • a mnoho dalších novinek a funkcí
   

 

KROS 4 - verze 2016/II

S novou úrovní Cenové soustavy ÚRS 2016/II vychází i nová verze SW KROS 4.

KROS 4 verze 2016/II přináší:

 • režim veřejná zakázka
 • popisy položek Cenové soustavy ÚRS bez obchodních názvů
 • podporu více monitorů
 • importy z PDF
 • a mnoho dalších novinek a funkcí
   

 

KROS 4 - nejnovější 4. generace SW KROS

S novou úrovní Cenové soustavy ÚRS 2016/I vychází zcela nový program KROS 4.

KROS 4 přináší:

 • přehlednější programové menu
 • moderní vzhled
 • jednodušší práci v programu
 • garantovaná kompatibilita se systémy MS Windows 10
 • a mnoho dalších novinek a funkcí
   

 

Rozdílové protokoly

Od verze SW 2015/II je k dispozici funkce Rozdílové protokoly.

Pomocí funkce Rozdílové protokoly dokážete:

 • připravit přehledný výpis změn oproti dřívějšímu rozpočtu
 • porovnat dvě různé verze rozpočtů či zadání

Rychle tak získáte souhrnné informace o změně celkové ceny, počtu nových, odstraněných a změněných položek i detailní přehledný výpis všech změn položek rozpočtu či zadání.

 

Importy z MS Excel

Inteligentní importy z Excelu

Od prvního pololetí roku 2015 byly výrazně zrychleny a zjednodušeny importy často užívaných zadání a rozpočtů z MS Excel (xls, xlsx).

Místo pracného a mnohdy časové náročného nastavení importu stačí vybrat soubor a program automaticky rozpozná šablonu nebo formát a nastaví vše potřebné pro import. Neztrácíte tak čas importem a můžete se věnovat rovnou tvorbě nabídky nebo úpravám rozpočtu.

Program rozpoznává formáty veřejných zakázek pocházejících z jiných SW (např. od společnosti RTS, Callida aj.), formáty RTS stavitel, dodatečně upravované formáty pocházející ze SW KROS – např. Excel VZ, Excel komplet 2012 a další. Importní šablony jsou navíc průběžně on-line doplňovány.

Pro importy složitých souborů je v programu umožněna i kombinace automatického rozpoznávání souborů pomocí Inteligentních importů a manuálního nastavení importu pomocí oblíbeného nástroje pro import - Excel univerzál. Automatická nastavení importu tak lze v případě potřeby velmi snadno korigovat.

Inteligentní importy jsou dostupné a aktualizované pro uživatele s platným balíkem služeb zákaznické podpory.

 

Materiály online, Sledování stavby

Ve verzi 2014/II vyšla řada novinek a vylepšení:

 • nový modul Materiály online obsahující aktuální ceníky výrobků předních prodejců stavebnin
 • provázání modulu Sledování stavby s ekonomickým systémem Pohoda pro controlling nákladů v realizaci
 • evidence pozastávek a zádržného, zoom tabulek, úpravy ve výkazu výměr a další


Pro lepší zobrazení videa klikněte na tlačítko  (režim Fullscreen - celá obrazovka). Tlačítko naleznete vpravo dole na liště přehrávače.
 

 

Potřebujete další informace?

 
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním informací. Poskytnuté informace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Údaje budou použity jen pro interní potřeby společnosti ÚRS PRAHA.