Video novinky

Video novinky

Sekce obsahuje vybrané novinky v SW řady KROS. Kompletní informace o těchto i dalších novinkách a změnách v Cenové soustavě ÚRS naleznete ke stažení v sekci podpora/download.

KROS 4 - verze 2020/II

 • Zásadní novinky verze 2020/II:

 • NOVÉ TECHNOLOGIE – solární systémy, vegetační střechy, vsakovací boxy ad.
 • KOMPLEXNÍ REVIZE – stavba a údržba železnic, ohýbaná výztuž, likvidace azbestu
 • RYCHLÉ OCEŇOVÁNÍ – stovky důležitých skladeb a typových rozpočtů
 • IMPORT/EXPORT EXCEL – vylepšený klíčový nástroj pro ocenění zadání
 • BIM NÁSTROJE – novinky ve sdílení dokumentace a vyhodnocení změn projektu

 

KROS 4 - verze 2019/II

 • Zásadní novinky verze 2019/II:

 • MODUL IMPORTY – nově zcela jednoduše a rychle
 • RYCHLÉ OCEŇOVÁNÍ – hromadný zápis položek po stavebních celcích
 • OCEŇOVÁNÍ BIM MODELU – revoluční způsob oceňování stavebních 3D projektů
 • BIM PLATFORMA – webové prostředí pro správu projektů

 

 • Rychlé oceňování pomocí připravených konstrukčních skladeb

Chcete zapsat všechny položky, např. obvodové stěny, na jeden klik?
Nová funkce pro hromadný zápis kompletní sady položek značně ulehčuje a urychluje sestavování stavebních rozpočtů.
Pomocí Stavební knihovny si vyberete požadovanou skladbu a po zadání výměry zapíšete najednou kompletní sadu položek CS ÚRS bez nutnosti vyhledávání mnoha položek v katalogu.
 

 

 • Oceňování staveb řešených metodou BIM

Digitalizace procesů a informační modelování staveb (BIM) přináší jednodušší a efektivnější komunikaci mezi účastníky stavby. Program KROS nyní poskytuje řešení v rámci nového modulu Oceňování BIM modelu.
 

 

KROS 4 - verze 2018/II

S verzí 2018/II vychází nová cenová úroveň Cenové soustavy ÚRS, která byla kompletně aktualizována. Navíc nově bylo přidáno přes 2 600 položek v celkem 22 katalozích, z toho 1 700 variant komerčních položek, 2500 položek bylo přepracováno. Na základě četných námětů uživatelů bylo v SW KROS výrazně vylepšeno vyhledávání položek v databázi a byly přidány nové nástroje pro snazší a přesnější ocenění zadání a aktualizace rozpočtů.

Verze 2018/II přináší:

 • automatické ocenění a aktualizace podle popisů
 • upozornění na odlišné popisy položek
 • aktualizace po položkách podle popisu
 • aktualizace podle databáze Materiálů online
 • výrazné vylepšení vyhledávání v databázi
 • a další ...
   

KROS 4 - verze 2018/I

S verzí 2018/I vychází nová generace Cenové soustavy ÚRS a nová databáze komerčních variant. V programu KROS 4 přibyla funkcionalita pro podporu nové generace CS ÚRS a další úpravy, které výrazně zjednodušují a vylepšují práci v programu.

Verze 2018/I přináší:

 • Cenová soustava ÚRS nově obsahuje pouze směrné položky konstrukcí, materiálů a výrobků bez obchodních názvů, čímž splňuje podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek a související vyhlášky č. 169/2016 Sb.
 • Vznikla nová databáze komerčních variant s aktuálními podklady přímo od dodavatelů pro přesnější specifikaci a ocenění zakázek.
 • Směrné a komerční položky jsou v SW KROS navzájem provázány.
   

KROS 4 - verze 2017/II

S novou úrovní Cenové soustavy ÚRS 2017/II vychází i nová verze SW KROS 4.

KROS 4 verze 2017/II přináší:

 • rozšíření funkce KROK ZPĚT/VPŘED, pro další operace v programu
 • rychlé porovnání cen s databází
 • snazší tvorba cenových nabídek
 • uniXML - prohlížeč a automatické kontroly nabídek
 • a mnoho dalších novinek a funkcí
   

KROS 4 - verze 2017/I

S novou úrovní Cenové soustavy ÚRS 2017/I vychází i nová verze SW KROS 4.

KROS 4 verze 2017/I přináší:

 • velmi žádanou funkci KROK ZPĚT
 • nový elektronický otevřený formát uniXML
 • novou koncepci elektro
 • územní úpravy a lesní práce
 • aktualizaci a nové technologie
 • a mnoho dalších novinek a funkcí
   

KROS 4 - verze 2016/II

S novou úrovní Cenové soustavy ÚRS 2016/II vychází i nová verze SW KROS 4.

KROS 4 verze 2016/II přináší:

 • režim veřejná zakázka
 • popisy položek Cenové soustavy ÚRS bez obchodních názvů
 • podporu více monitorů
 • importy z PDF
 • a mnoho dalších novinek a funkcí
   

KROS 4 - nejnovější 4. generace SW KROS

S novou úrovní Cenové soustavy ÚRS 2016/I vychází zcela nový program KROS 4.

KROS 4 přináší:

 • přehlednější programové menu
 • moderní vzhled
 • jednodušší práci v programu
 • garantovaná kompatibilita se systémy MS Windows 10
 • a mnoho dalších novinek a funkcí
   

Rozdílové protokoly

Od verze SW 2015/II je k dispozici funkce Rozdílové protokoly.

Pomocí funkce Rozdílové protokoly dokážete:

 • připravit přehledný výpis změn oproti dřívějšímu rozpočtu
 • porovnat dvě různé verze rozpočtů či zadání

Rychle tak získáte souhrnné informace o změně celkové ceny, počtu nových, odstraněných a změněných položek i detailní přehledný výpis všech změn položek rozpočtu či zadání.

Importy z MS Excel

Inteligentní importy z Excelu

Od prvního pololetí roku 2015 byly výrazně zrychleny a zjednodušeny importy často užívaných zadání a rozpočtů z MS Excel (xls, xlsx).

Místo pracného a mnohdy časové náročného nastavení importu stačí vybrat soubor a program automaticky rozpozná šablonu nebo formát a nastaví vše potřebné pro import. Neztrácíte tak čas importem a můžete se věnovat rovnou tvorbě nabídky nebo úpravám rozpočtu.

Program rozpoznává formáty veřejných zakázek pocházejících z jiných SW (např. od společnosti RTS, Callida aj.), formáty RTS stavitel, dodatečně upravované formáty pocházející ze SW KROS – např. Excel VZ, Excel komplet 2012 a další. Importní šablony jsou navíc průběžně on-line doplňovány.

Pro importy složitých souborů je v programu umožněna i kombinace automatického rozpoznávání souborů pomocí Inteligentních importů a manuálního nastavení importu pomocí oblíbeného nástroje pro import - Excel univerzál. Automatická nastavení importu tak lze v případě potřeby velmi snadno korigovat.

Inteligentní importy jsou dostupné a aktualizované pro uživatele s platným balíkem služeb zákaznické podpory.
 

Materiály online, Sledování stavby

Ve verzi 2014/II vyšla řada novinek a vylepšení:

 • nový modul Materiály online obsahující aktuální ceníky výrobků předních prodejců stavebnin
 • provázání modulu Sledování stavby s ekonomickým systémem Pohoda pro controlling nákladů v realizaci
 • evidence pozastávek a zádržného, zoom tabulek, úpravy ve výkazu výměr a další


Pro lepší zobrazení videa klikněte na tlačítko  (režim Fullscreen - celá obrazovka). Tlačítko naleznete vpravo dole na liště přehrávače.
 

Potřebujete další informace?