koš

Video novinky

Sekce obsahuje vybrané novinky v SW řady KROS. Kompletní informace o těchto i dalších novinkách a změnách v Cenové soustavě ÚRS naleznete ke stažení v sekci podpora/download.
 

KROS 4 - verze 2018/II

S verzí 2018/II vychází nová cenová úroveň Cenové soustavy ÚRS, která byla kompletně aktualizována. Navíc nově bylo přidáno přes 2 600 položek v celkem 22 katalozích, z toho 1 700 variant komerčních položek, 2500 položek bylo přepracováno. Na základě četných námětů uživatelů bylo v SW KROS výrazně vylepšeno vyhledávání položek v databázi a byly přidány nové nástroje pro snazší a přesnější ocenění zadání a aktualizace rozpočtů.

Verze 2018/II přináší:

 • automatické ocenění a aktualizace podle popisů
 • upozornění na odlišné popisy položek
 • aktualizace po položkách podle popisu
 • aktualizace podle databáze Materiálů online
 • výrazné vylepšení vyhledávání v databázi
 • a další ...
   

 

KROS 4 - verze 2018/I

S verzí 2018/I vychází nová generace Cenové soustavy ÚRS a nová databáze komerčních variant. V programu KROS 4 přibyla funkcionalita pro podporu nové generace CS ÚRS a další úpravy, které výrazně zjednodušují a vylepšují práci v programu.

Verze 2018/I přináší:

 • Cenová soustava ÚRS nově obsahuje pouze směrné položky konstrukcí, materiálů a výrobků bez obchodních názvů, čímž splňuje podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek a související vyhlášky č. 169/2016 Sb.
 • Vznikla nová databáze komerčních variant s aktuálními podklady přímo od dodavatelů pro přesnější specifikaci a ocenění zakázek.
 • Směrné a komerční položky jsou v SW KROS navzájem provázány.
   

 

KROS 4 - verze 2017/II

S novou úrovní Cenové soustavy ÚRS 2017/II vychází i nová verze SW KROS 4.

KROS 4 verze 2017/II přináší:

 • rozšíření funkce KROK ZPĚT/VPŘED, pro další operace v programu
 • rychlé porovnání cen s databází
 • snazší tvorba cenových nabídek
 • uniXML - prohlížeč a automatické kontroly nabídek
 • a mnoho dalších novinek a funkcí
   

 

KROS 4 - verze 2017/I

S novou úrovní Cenové soustavy ÚRS 2017/I vychází i nová verze SW KROS 4.

KROS 4 verze 2017/I přináší:

 • velmi žádanou funkci KROK ZPĚT
 • nový elektronický otevřený formát uniXML
 • novou koncepci elektro
 • územní úpravy a lesní práce
 • aktualizaci a nové technologie
 • a mnoho dalších novinek a funkcí
   

 

KROS 4 - verze 2016/II

S novou úrovní Cenové soustavy ÚRS 2016/II vychází i nová verze SW KROS 4.

KROS 4 verze 2016/II přináší:

 • režim veřejná zakázka
 • popisy položek Cenové soustavy ÚRS bez obchodních názvů
 • podporu více monitorů
 • importy z PDF
 • a mnoho dalších novinek a funkcí
   

 

KROS 4 - nejnovější 4. generace SW KROS

S novou úrovní Cenové soustavy ÚRS 2016/I vychází zcela nový program KROS 4.

KROS 4 přináší:

 • přehlednější programové menu
 • moderní vzhled
 • jednodušší práci v programu
 • garantovaná kompatibilita se systémy MS Windows 10
 • a mnoho dalších novinek a funkcí
   

 

Rozdílové protokoly

Od verze SW 2015/II je k dispozici funkce Rozdílové protokoly.

Pomocí funkce Rozdílové protokoly dokážete:

 • připravit přehledný výpis změn oproti dřívějšímu rozpočtu
 • porovnat dvě různé verze rozpočtů či zadání

Rychle tak získáte souhrnné informace o změně celkové ceny, počtu nových, odstraněných a změněných položek i detailní přehledný výpis všech změn položek rozpočtu či zadání.

 

Importy z MS Excel

Inteligentní importy z Excelu

Od prvního pololetí roku 2015 byly výrazně zrychleny a zjednodušeny importy často užívaných zadání a rozpočtů z MS Excel (xls, xlsx).

Místo pracného a mnohdy časové náročného nastavení importu stačí vybrat soubor a program automaticky rozpozná šablonu nebo formát a nastaví vše potřebné pro import. Neztrácíte tak čas importem a můžete se věnovat rovnou tvorbě nabídky nebo úpravám rozpočtu.

Program rozpoznává formáty veřejných zakázek pocházejících z jiných SW (např. od společnosti RTS, Callida aj.), formáty RTS stavitel, dodatečně upravované formáty pocházející ze SW KROS – např. Excel VZ, Excel komplet 2012 a další. Importní šablony jsou navíc průběžně on-line doplňovány.

Pro importy složitých souborů je v programu umožněna i kombinace automatického rozpoznávání souborů pomocí Inteligentních importů a manuálního nastavení importu pomocí oblíbeného nástroje pro import - Excel univerzál. Automatická nastavení importu tak lze v případě potřeby velmi snadno korigovat.

Inteligentní importy jsou dostupné a aktualizované pro uživatele s platným balíkem služeb zákaznické podpory.

 

Materiály online, Sledování stavby

Ve verzi 2014/II vyšla řada novinek a vylepšení:

 • nový modul Materiály online obsahující aktuální ceníky výrobků předních prodejců stavebnin
 • provázání modulu Sledování stavby s ekonomickým systémem Pohoda pro controlling nákladů v realizaci
 • evidence pozastávek a zádržného, zoom tabulek, úpravy ve výkazu výměr a další


Pro lepší zobrazení videa klikněte na tlačítko  (režim Fullscreen - celá obrazovka). Tlačítko naleznete vpravo dole na liště přehrávače.
 

 

Potřebujete další informace?


Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje zákazníka (popř. osob jednajících za zákazníka) poskytnuté zákazníkem při uzavření smlouvy nebo zaslání objednávky budou zpracovávány pro účel uzavření a plnění smlouvy a pro účel oprávněných zájmů správce, a to po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení po dobu do úplného splnění všech práv a povinností z tohoto smluvního vztahu vzniklých.

Správcem osobních údajů jsou společnosti skupiny DEK jako společný správce (DEK, a.s. IČ: 27636801, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, Stavebniny DEK a.s., IČ: 03748600, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, Stavebniny DEK s.r.o., IČ: 43 821 103, se sídlem Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 276 42 411, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKWOOD s.r.o., IČ: 27609111, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKMETAL s.r.o., IČ: 485 89 837, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ: 24795020, se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 108 00, G SERVIS CZ s.r.o., IČ: 26226367, se sídlem Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00, WÄRME, spol. s r.o., IČ: 188 26 130, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, ARGOS ELEKTRO, a. s., IČ: 253 87 952, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKPROJEKT SR s.r.o., IČ: 48078336, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, ATELIER DEK SR s.r.o., IČ: 50402439, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, ÚRS CZ a.s. , IČ: 47115645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10), osobní údaje nebudou bez souhlasu zákazníka (popř. subjektů údajů) poskytovány jiným správcům.

Ke zpracování není potřeba souhlas subjektu údajů, neboť ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm b) nařízení GDPR) se jedná o zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm f) nařízení GDPR) se jedná o zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm f) nařízení GDPR, mohou být osobní údaje zpracovány rovněž pro účely přímého marketingu, a to až do doby uplatnění námitky podle čl. 21 nařízení GDPR. Subjekt údajů má vůči správci právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování.