koš

Video novinky

Sekce obsahuje vybrané novinky v SW řady KROS. Kompletní informace o těchto i dalších novinkách a změnách v Cenové soustavě ÚRS naleznete ke stažení v sekci podpora/download.
 

KROS 4 - verze 2018/II

S verzí 2018/II vychází nová cenová úroveň Cenové soustavy ÚRS, která byla kompletně aktualizována. Navíc nově bylo přidáno přes 2 600 položek v celkem 22 katalozích, z toho 1 700 variant komerčních položek, 2500 položek bylo přepracováno. Na základě četných námětů uživatelů bylo v SW KROS výrazně vylepšeno vyhledávání položek v databázi a byly přidány nové nástroje pro snazší a přesnější ocenění zadání a aktualizace rozpočtů.

Verze 2018/II přináší:

 • automatické ocenění a aktualizace podle popisů
 • upozornění na odlišné popisy položek
 • aktualizace po položkách podle popisu
 • aktualizace podle databáze Materiálů online
 • výrazné vylepšení vyhledávání v databázi
 • a další ...
   

 

KROS 4 - verze 2018/I

S verzí 2018/I vychází nová generace Cenové soustavy ÚRS a nová databáze komerčních variant. V programu KROS 4 přibyla funkcionalita pro podporu nové generace CS ÚRS a další úpravy, které výrazně zjednodušují a vylepšují práci v programu.

Verze 2018/I přináší:

 • Cenová soustava ÚRS nově obsahuje pouze směrné položky konstrukcí, materiálů a výrobků bez obchodních názvů, čímž splňuje podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek a související vyhlášky č. 169/2016 Sb.
 • Vznikla nová databáze komerčních variant s aktuálními podklady přímo od dodavatelů pro přesnější specifikaci a ocenění zakázek.
 • Směrné a komerční položky jsou v SW KROS navzájem provázány.
   

 

KROS 4 - verze 2017/II

S novou úrovní Cenové soustavy ÚRS 2017/II vychází i nová verze SW KROS 4.

KROS 4 verze 2017/II přináší:

 • rozšíření funkce KROK ZPĚT/VPŘED, pro další operace v programu
 • rychlé porovnání cen s databází
 • snazší tvorba cenových nabídek
 • uniXML - prohlížeč a automatické kontroly nabídek
 • a mnoho dalších novinek a funkcí
   

 

KROS 4 - verze 2017/I

S novou úrovní Cenové soustavy ÚRS 2017/I vychází i nová verze SW KROS 4.

KROS 4 verze 2017/I přináší:

 • velmi žádanou funkci KROK ZPĚT
 • nový elektronický otevřený formát uniXML
 • novou koncepci elektro
 • územní úpravy a lesní práce
 • aktualizaci a nové technologie
 • a mnoho dalších novinek a funkcí
   

 

KROS 4 - verze 2016/II

S novou úrovní Cenové soustavy ÚRS 2016/II vychází i nová verze SW KROS 4.

KROS 4 verze 2016/II přináší:

 • režim veřejná zakázka
 • popisy položek Cenové soustavy ÚRS bez obchodních názvů
 • podporu více monitorů
 • importy z PDF
 • a mnoho dalších novinek a funkcí
   

 

KROS 4 - nejnovější 4. generace SW KROS

S novou úrovní Cenové soustavy ÚRS 2016/I vychází zcela nový program KROS 4.

KROS 4 přináší:

 • přehlednější programové menu
 • moderní vzhled
 • jednodušší práci v programu
 • garantovaná kompatibilita se systémy MS Windows 10
 • a mnoho dalších novinek a funkcí
   

 

Rozdílové protokoly

Od verze SW 2015/II je k dispozici funkce Rozdílové protokoly.

Pomocí funkce Rozdílové protokoly dokážete:

 • připravit přehledný výpis změn oproti dřívějšímu rozpočtu
 • porovnat dvě různé verze rozpočtů či zadání

Rychle tak získáte souhrnné informace o změně celkové ceny, počtu nových, odstraněných a změněných položek i detailní přehledný výpis všech změn položek rozpočtu či zadání.

 

Importy z MS Excel

Inteligentní importy z Excelu

Od prvního pololetí roku 2015 byly výrazně zrychleny a zjednodušeny importy často užívaných zadání a rozpočtů z MS Excel (xls, xlsx).

Místo pracného a mnohdy časové náročného nastavení importu stačí vybrat soubor a program automaticky rozpozná šablonu nebo formát a nastaví vše potřebné pro import. Neztrácíte tak čas importem a můžete se věnovat rovnou tvorbě nabídky nebo úpravám rozpočtu.

Program rozpoznává formáty veřejných zakázek pocházejících z jiných SW (např. od společnosti RTS, Callida aj.), formáty RTS stavitel, dodatečně upravované formáty pocházející ze SW KROS – např. Excel VZ, Excel komplet 2012 a další. Importní šablony jsou navíc průběžně on-line doplňovány.

Pro importy složitých souborů je v programu umožněna i kombinace automatického rozpoznávání souborů pomocí Inteligentních importů a manuálního nastavení importu pomocí oblíbeného nástroje pro import - Excel univerzál. Automatická nastavení importu tak lze v případě potřeby velmi snadno korigovat.

Inteligentní importy jsou dostupné a aktualizované pro uživatele s platným balíkem služeb zákaznické podpory.

 

Materiály online, Sledování stavby

Ve verzi 2014/II vyšla řada novinek a vylepšení:

 • nový modul Materiály online obsahující aktuální ceníky výrobků předních prodejců stavebnin
 • provázání modulu Sledování stavby s ekonomickým systémem Pohoda pro controlling nákladů v realizaci
 • evidence pozastávek a zádržného, zoom tabulek, úpravy ve výkazu výměr a další


Pro lepší zobrazení videa klikněte na tlačítko  (režim Fullscreen - celá obrazovka). Tlačítko naleznete vpravo dole na liště přehrávače.
 

 

Potřebujete další informace?

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, IČ: 47115645, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.