koš

Veřejné zakázky na stavební práce v SW řady KROS


Programy řady KROS s využitím Cenové soustavy ÚRS plně vyhovují náležitostem a principům pro tvorbu a ocenění soupisů prací veřejných zakázek na stavební práce ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb. a zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Každý účastník procesu veřejných zakázek na stavební práce, díky komplexní funkcionalitě SW řady KROS, získá komfortní nástroj pro zpracování dokumentace (soupisů prací), zadání, ocenění zadání/vytvoření nabídky a vyhodnocení veřejných zakázek. Od července 2016 navíc program obsahuje také speciální režim pro soupisy prací veřejných zakázek a od ledna 2017 univerzální formát uniXML.

Funkcionalita programu v rámci veřejných zakázek

  • tvorba Soupisu prací s plnými popisy položek, poznámkami a výkazy výměr
  • komfortní práce s CS ÚRS včetně cenových a technických podmínek
  • tvorba soupisů vedlejších a ostatních nákladů pomocí katalogu VRN (800-0) 
  • rychlé zařazení objektů do klasifikace stavebních děl nebo produkce a dalších klasifikací – KSO, CZ-CPA, CZ-CC, CPV
  • načtení a ocenění Soupisů prací veřejných zakázek a rychlý export cen do zadání
  • přehledné porovnání a vyhodnocení nabídek (modul Oferta)
  • elektronické formáty Soupisů prací – Excel VZ, uniXML, eSoupis XML, ad., splňující náležitosti vyhlášky č.169/2016 Sb. 
  • podpora speciálních formátů a databází užívaných pro zadání dopravních staveb 

Cenová soustava ÚRS

Více informací o využití Cenové soustavy ÚRS při tvorbě soupisů prací veřejných zakázek, včetně on-line Cenových a technických podmínek CS ÚRS naleznete na www.cs-urs.cz, sekce veřejné zakázky.


Ukázky funkcionalit v SW řady KROS
 


 

Potřebujete další informace?

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, IČ: 47115645, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.