uniXML – komfortní komunikace v rámci veřejných i soukromých zakázek


Do programu KROS 4 2017/I byla zapracována podpora formátu uniXML, který plně vyhovuje elektronické podobě soupisu prací, ve smyslu nového zákona č. 134/2016 Sb. a vyhlášky č. 169/2016 Sb. Formát uniXML umožňuje spolehlivé přenosy dat mezi investorem, projektantem, rozpočtářem a dodavatelskými firmami.

uniXML zajišťuje komunikaci při:

 • Přípravě orientačního (kontrolního) rozpočtu pro zadání zakázky
 • Vypsání soutěže a zveřejnění podkladů v tomto formátu
 • Zpracování a odevzdání nabídek
 • Vyhodnocování nabídek uchazečů
 • Evidenci a kontrole výkonů při realizaci stavby


Pro uniXML je použit obecně rozšířený značkovací jazyk XML (eXtensible Markup Language). Tento jazyk je určen především pro výměnu dat mezi aplikacemi a zveřejňování informací.

Struktura uniXML a formátů dat je volně k dispozici na webu www.unixml.cz, včetně aplikace pro validaci (ověření správnosti) souborů formátu uniXML. 

Výhody uniXML:

 • otevřený formát vyhovující podmínkám fungování ve veřejné správě i v soukromém sektoru
 • jednodušší výměna informací mezi různými účastníky stavebního procesu – formát je veřejně dostupný
 • exporty a importy do aplikací jsou výrazně rychlejší
 • validace – ověření správnosti formátu je na webu www.unixml.cz
 • bezpečnější (strojové) přenosy dat
 • přesnější přenosy cen zakázek – předpis uniXML obsahuje a soubory přenáší i informace o zaokrouhlování

 

 Aktualizujte si a získejte podporu nového datového formátu uniXML. Více k aktualizaci.