Školy, studenti

Školy, studenti

  • pro výuku ekonomicky zaměřených předmětů na vysokých a středních stavebních školách, pro zpracování studentských diplomových prací, apod.

Společnost ÚRS CZ spolupracuje s několika desítkami českých vysokých a středních stavebních škol, dlouhodobě především s ČVUT, VUT a dalšími.

 
V rámci podpory výuky na školách jsou:

  • každoročně pořádány přednášky a školení přímo na školách
  • vzájemně předávány praktické zkušenosti a znalosti s učiteli a profesory   
  • zdarma poskytovány SW nástroje pro výuku studentů
  • od roku 2012 ověřovány znalostí studentů v SW KROS plus a vydávány certifikáty o znalostech v programu  
  • a další