Samostatní rozpočtáři

Samostatní rozpočtáři

  • pro tvorbu rozpočtů, výkazů výměr, kalkulace individuálních cen


S KROS plus získáte:

  • jedinečnou databázi cen stavebních a montážních prací a materiálů CS ÚRS
  • nástroje pro tvorbu soupisů prací s výkazem výměr a podrobných kontrolních rozpočtů
  • rychlé sestavení rozpočtů pomocí agregovaných položek RYRO
  • profesionální elektronické i tiskové výstupy