Projekční kanceláře

Projekční kanceláře

  • pro odhad investičních nákladů stavby, tvorbu výkazů výměr, sestavení rozpočtů a soupisů prací s výkazem výměr


S KROS plus získáte:

  • jedinečnou databázi cen stavebních a montážních prací a materiálů CS ÚRS
  • nástroje pro tvorbu soupisů prací s výkazem výměr a podrobných kontrolních rozpočtů
  • podklady pro rychlé odhady nákladů stavebních objektů pro investora
  • rychlé sestavení rozpočtů pomocí agregovaných položek RYRO
  • profesionální elektronické i tiskové výstupy


Reference:
PRAGOPROJEKT a.s., VPÚ Deco Praha a.s., SYSTHERM s.r.o., Chemoprojekt a.s., Kovoprojekta Brno a.s., ARCADIS Bohemiaplan s.r.o., Pontex s.r.o., SUDOP Project Plzeň a.s., PUDIS, a.s., RWE Plynoprojekt, s.r.o., Sweco Hydroprojekt a.s., D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., …  

Varianty jsou uvedeny pouze příkladově. Kompletní ceník všech variant modulů SW a Databáze CS ÚRS naleznete ZDE.