Investoři a správci majetku

Investoři a správci majetku

  •  pro odhad a kontrolu investičních nákladů, zpracování soupisů prací, výběr zhotovitelů, sledování provedených prací v realizaci


S KROS plus získáte:

  • možnost porovnání cenových nabídek zhotovitelů/uchazečů s kontrolním rozpočtem nebo databází CS ÚRS
  • jedinečnou databázi cen stavebních a montážních prací a materiálů CS ÚRS
  • podklady pro tvorbu rychlých orientačních propočtů nákladů stavby i tvorbu podrobných rozpočtů
  • přehledný nástroj pro výběr zhotovitelů
  • sledování provedených prací v realizaci


Reference:
SŽDC, s.o., skupina ČEZ, skupina RWE, Ministerstvo obrany ČR – VUSS, Pražská energetika, a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s, Ostravské vodárny a kanalizace  a.s., Povodí Vltavy, s.p., Povodí Ohře, s.p. Povodí Odry, s.p., ČEPS, a.s., Úřady měst a obcí (Praha, Ostrava, Olomouc, …), BOSCH DIESEL s.r.o., …


 
Varianty jsou uvedeny pouze příkladově. Kompletní ceník všech variant modulů SW a Databáze CS ÚRS naleznete ZDE.