Funkce KROK zpět – nově ve verzi KROS 4 2017/I


Od ledna 2017 vychází nová verze KROS 4 2017/I.  Ta mimo dalších novinek přináší velmi žádanou funkci – KROK zpět/vpřed.

Pomocí této funkce lze snadno vrátit změny údajů v TABULCE ROZPOČTU A KALKULACE, jako jsou např. velmi časté a nechtěné přepisy popisů položek, úpravy množství, cen, MJ, čísel položek ad.   

Dále lze snadno vrátit změny při těchto častých operacích:

  • hromadné změny – indexy a úpravy cen změny typů cen, dodávek a položek
  • přesuny položek na jiném místo v rozpočtu a kalkulaci

Po provedení kroku zpět/vpřed jsou změny zvýrazněny a je zřejmé, které údaje se mění.
 


KROK zpět lze využít i ve VÝKAZECH VÝMĚR. Podpořeny jsou všechny nejčastěji používané funkce:  

  • úpravy existujících řádků výkazů výměr – přepisy rozměrů, poznámek, …
  • vkládání, kopírování a mazání řádků
  • práce s figurami v tabulce výkazů
  • ad.  


Použitím KROKu zpět ve výkazu výměr dochází k vrácení nechtěných změn v právě zobrazeném výkazu výměr – neovlivňují se výkazy výměr jiných položek.
 

Aktualizujte si a získejte novou funkci KROK zpět. Více k aktualizaci.