Právě vychází – Cenová soustava ÚRS 2012-II a SW KROS plus v. 15.50

Právě vychází – Cenová soustava ÚRS 2012-II a SW KROS plus v. 15.50


S příchodem druhé poloviny roku vychází nová cenová úroveň Cenové soustavy ÚRS - databáze cen stavebních prací a materiálů 2012/II a nová verze programu KROS plus 15.50.

Program prošel výraznou grafickou a funkční modernizací, která Vám usnadní a zefektivní práci. Dále je nová verze připravena na „Režim přenesení daňové povinnosti“ na stavební práce – závazného dle novely zákona o DPH
od 1. 1. 2012.

Ve vydání 2012/II bylo do Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací HSV a PSV přidáno přes 1 500 položek v celkem 22 katalozích. Téměř 3 600 položek bylo přepracováno. Do sborníku pořizovacích cen materiálů SPCM, který obsahuje bezmála 41 000 cen od 750 výrobců a dodavatelů, bylo nově zařazeno přes 1 000 nových výrobků a materiálů a více než 30 000 bylo aktualizováno.

Pořízením aktuálního vydání databáze ÚRS získáte platný Certifikát uživatele Cenové soustavy ÚRS pro období 2012/II.
 

  1. Novinky v CS ÚRS
  2. Novinky v KROS plus
  3. Chci objednat, předvést... _