koš

Certifikace CS ÚRS


Jste uživatelem aktuální databáze Cenové soustavy ÚRS v programu KROS, případně jiného systému k oceňování stavebních prací? CERTIFIKUJTE SE.


Stále častěji dochází k požadavku zadavatelů na prokázání aktuálnosti a věrohodnosti použitých podkladů při zadávacím řízení na stavební práce. Společnost ÚRS CZ umožňuje bezplatnou certifikaci uživatelů, kteří používají aktuální Cenovou soustavu ÚRS v programu KROS, popř. v jiných SW, se kterými je dodávána.


Další podstatnou výhodou vydání certifikátu je pro uživatele databáze ÚRS získání dokladu o udělení licence pro právoplatné užívání Cenové soustavy ÚRS  a naplnění licenčních podmínek (dle zákona č. 121/2000 Sb. autorský zákon).


Vyplněním základních údajů v žádosti získáte „Certifikát oprávněného uživatele Cenové soustavy ÚRS“ platný pro danou cenovou úroveň. Tímto certifikátem se můžete jak prokazovat, tak přímo v kopii dokládat k nabídkám, propočtům a rozpočtům odevzdávaných zadavatelům, dle jejich požadavku.

 

Žádost o vydání certifikátu oprávněného uživatele Cenové soustavy ÚRS

Po odeslání vyplněného formuláře Vám zašleme certifikát oprávněného uživatele Cenové soustavy ÚRS.

Údaje o společnosti

Kontaktní adresa (Vyplňte pokud je jiná než adresa společnosti)

Software


Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje zákazníka (popř. osob jednajících za zákazníka) poskytnuté zákazníkem při uzavření smlouvy nebo zaslání objednávky budou zpracovávány pro účel uzavření a plnění smlouvy a pro účel oprávněných zájmů správce, a to po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení po dobu do úplného splnění všech práv a povinností z tohoto smluvního vztahu vzniklých.

Správcem osobních údajů jsou společnosti skupiny DEK jako společný správce (DEK, a.s. IČ: 27636801, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, Stavebniny DEK a.s., IČ: 03748600, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, Stavebniny DEK s.r.o., IČ: 43 821 103, se sídlem Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 276 42 411, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKWOOD s.r.o., IČ: 27609111, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKMETAL s.r.o., IČ: 485 89 837, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ: 24795020, se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 108 00, G SERVIS CZ s.r.o., IČ: 26226367, se sídlem Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00, WÄRME, spol. s r.o., IČ: 188 26 130, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, ARGOS ELEKTRO, a. s., IČ: 253 87 952, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKPROJEKT SR s.r.o., IČ: 48078336, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, ATELIER DEK SR s.r.o., IČ: 50402439, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, ÚRS CZ a.s. , IČ: 47115645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10), osobní údaje nebudou bez souhlasu zákazníka (popř. subjektů údajů) poskytovány jiným správcům.

Ke zpracování není potřeba souhlas subjektu údajů, neboť ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm b) nařízení GDPR) se jedná o zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm f) nařízení GDPR) se jedná o zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm f) nařízení GDPR, mohou být osobní údaje zpracovány rovněž pro účely přímého marketingu, a to až do doby uplatnění námitky podle čl. 21 nařízení GDPR. Subjekt údajů má vůči správci právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování.