koš

Certifikace CS ÚRS


Jste uživatelem aktuální databáze Cenové soustavy ÚRS v programu KROS, případně jiného systému k oceňování stavebních prací? CERTIFIKUJTE SE.


Stále častěji dochází k požadavku zadavatelů na prokázání aktuálnosti a věrohodnosti použitých podkladů při zadávacím řízení na stavební práce. Společnost ÚRS PRAHA umožňuje bezplatnou certifikaci uživatelů, kteří používají aktuální Cenovou soustavu ÚRS v programu KROS, popř. v jiných SW, se kterými je dodávána.


Další podstatnou výhodou vydání certifikátu je pro uživatele databáze ÚRS získání dokladu o udělení licence pro právoplatné užívání Cenové soustavy ÚRS  a naplnění licenčních podmínek (dle zákona č. 121/2000 Sb. autorský zákon).


Vyplněním základních údajů v žádosti získáte „Certifikát oprávněného uživatele Cenové soustavy ÚRS“ platný pro danou cenovou úroveň. Tímto certifikátem se můžete jak prokazovat, tak přímo v kopii dokládat k nabídkám, propočtům a rozpočtům odevzdávaných zadavatelům, dle jejich požadavku.

 

Žádost o vydání certifikátu oprávněného uživatele Cenové soustavy ÚRS

Po odeslání vyplněného formuláře Vám zašleme certifikát oprávněného uživatele Cenové soustavy ÚRS.

Údaje o společnosti

Kontaktní adresa (Vyplňte pokud je jiná než adresa společnosti)

Software


Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, IČ: 47115645, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.