koš

Průzkum spokojenosti KROS 4

Pomozte nám zjednodušit Vaší každodenní práci s programem KROS 4 vyplněním dotazníku.


Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 10 minut.

* označené povinné otázky

V případě chybného zobrazení formuláře stiskněte Ctrl+F5.

1. Informace o Vás

Veškeré obdržené informace budou považovány za důvěrné a budou použity jen pro interní potřeby společnosti ÚRS PRAHA, a.s. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
Do 35 let
35 – 50 let
Nad 50 let
Do 5 let
5 - 10 let
10 a víc let
Projekční kancelář
Stavební/montážní firma
Soukromý Investor / Developer / Banka
Státní správa
Jiné
Projektant
Rozpočtář, přípravář
Stavbyvedoucí
Stavební dozor
Soudní znalec
Jiné

2. Hodnocení spokojnosti s podporou k programu

* Ohodnoťte školní známkou (1-výborná, 5-nedostatečná) Vaší spokojenost s podporou k programu(hot-line, osobní konzultace, dostupnost informací a řešení problémů) .Pokud jste hodnotili známkou 3 nebo horší, uveďte prosím důvod.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

3. Hodnocení programu

KROS 4 2018/I
KROS 4 2017/I – 2017/II
KROS 4 2016/I – 2016/II
Starší

­Jaké části/moduly programu využíváte?

ano
ne
ne, nemám je zakoupené
Ano
Ne
Ne
Ano

4. Hodnocení práce v programu

* Ohodnoťte školní známkou Vaši spokojnost s programem v následující oblasti: Známku 0 označte v případě, že oblast nevyužíváte
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5

5. Hodnocení spokojenosti s databázemi programu

* Ohodnoťte školní známkou Vaši spokojenost s databázemi programu. Známku 0 označte v případě, že možnost nevyužíváte
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
Ano - Jaké?
Ne

6. Celkové hodnocení programu

Ohodnoťte školní známkou Vaší celkovou spokojenost s programem. Pokud jste hodnotili známkou 3 nebo horší, uveďte prosím důvod.
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
Ano
Ne
Nevím

Průzkum zájmu

Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne

Konec dotazníku:
Dokončení provedete kliknutím na tlačítko pro odeslání.
Děkujeme za Váš čas a vyplnění dotazníku. Vážíme si Vašeho názoru a jednotlivým odpovědím se budeme věnovat.

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje zákazníka (popř. osob jednajících za zákazníka) poskytnuté zákazníkem při uzavření smlouvy nebo zaslání objednávky budou zpracovávány pro účel uzavření a plnění smlouvy a pro účel oprávněných zájmů správce, a to po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení po dobu do úplného splnění všech práv a povinností z tohoto smluvního vztahu vzniklých.

Správcem osobních údajů jsou společnosti skupiny DEK jako společný správce (DEK, a.s. IČ: 27636801, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, Stavebniny DEK a.s., IČ: 03748600, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, Stavebniny DEK s.r.o., IČ: 43 821 103, se sídlem Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 276 42 411, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKWOOD s.r.o., IČ: 27609111, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKMETAL s.r.o., IČ: 485 89 837, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ: 24795020, se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 108 00, G SERVIS CZ s.r.o., IČ: 26226367, se sídlem Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00, WÄRME, spol. s r.o., IČ: 188 26 130, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, ARGOS ELEKTRO, a. s., IČ: 253 87 952, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKPROJEKT SR s.r.o., IČ: 48078336, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, ATELIER DEK SR s.r.o., IČ: 50402439, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, ÚRS CZ a.s. , IČ: 47115645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10), osobní údaje nebudou bez souhlasu zákazníka (popř. subjektů údajů) poskytovány jiným správcům.

Ke zpracování není potřeba souhlas subjektu údajů, neboť ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm b) nařízení GDPR) se jedná o zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm f) nařízení GDPR) se jedná o zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm f) nařízení GDPR, mohou být osobní údaje zpracovány rovněž pro účely přímého marketingu, a to až do doby uplatnění námitky podle čl. 21 nařízení GDPR. Subjekt údajů má vůči správci právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování.