o společnosti

 

Společnost ÚRS PRAHA je inženýrskou a poradenskou organizací zabývající se zejména oceňováním stavební produkce – tvorbou Cenové soustavy ÚRS, distribucí stavebních SW řady KROS a poradenstvím v oblasti stavební ekonomiky. Zabývá se analýzami a prognózami vývoje stavebnictví, výzkumem v oblasti regionálního rozvoje a bytové problematiky. ÚRS PRAHA, a.s., je členem mezinárodních nevládních společenství (EUROCONSTRUCT, ICIS, EDIBUILD a dalších), které se zabývají monitoringem stavu a trendů světového stavebnictví. Je registrovanou poradenskou organizací programu PHARE v Bruselu pro ČR.


 

Základní činnosti firmy

Oceňování stavební produkce

 • tvorba Cenové soustavy ÚRS – databáze oceňovacích podkladů stavebních prací
 • tvorba databází na zakázku pro stavební firmy a organizace
 • distribuce programů řady KROS a SMART pro oceňování a řízení stavebních zakázek
 • zpracování rozpočtů a kalkulací na všechny druhy staveb

Oceňování staveb a nemovitostí

 • společnost je znaleckým ústavem kategorie I. v oblasti oceňování staveb a nemovitostí
 • tvorba odborných posudků pro soudy, pojišťovny a banky

Tvorba analýz a monitoring

 • Statistika, analýzy vývoje stavebnictví v ČR i Evropě
 • Monitoring veřejných stavebních zakázek
 • TOP žebříčky stavebních firem a výrobců stavebních hmot

Klasifikace a třídění majetku

 • Zatřídění produkce a majetku do klasifikace CZ-CPA a CZ-CC pro daňové účely
 • Vydávání expertních stanovisek k zatřiďování výrobků a činností, odpisování majetku, opravám a technickým zhodnocením

Regionální rozvoj a bytová výstavba

 • Studie vývoje obyvatelstva, osídlení a bydlení, regionálního a územního rozvoje, bytová výstavba v územích ČR, územní identifikace a soustava základních sídelních jednotek

Kurzy a semináře

 • pořádání odborných seminářů a kurzů v oblasti oceňování stavební produkce
 • kurzy jsou akreditovány komorou ČKAIT

 

Předmět podnikání

 • činnost organizačních a ekonomických poradců
 • poradenství v oblasti stavebnictví
 • inženýrská činnost ve stavebnictví
 • činnost účetních poradců
 • organizační činnost v oblasti vzdělávání
 • poradenství v oblasti výpočetní techniky (hardware, software)
 • vydavatelská činnost
 • poskytování software
 • pronájem výpočetní techniky
 • leasing výpočetní techniky
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • činnost znalců v oborech ekonomika a stavebnictví
 • kopírovací práce
 • zpracování dat, služby databank, správa sítí
 • výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti
 • oceňování majetku pro věci nemovité
 • činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • realitní činnost
 • zprostředkování obchodu
 • zprostředkování služeb
 • inženýrská činnost v investiční výstavbě