Webináře ÚRS

Webináře ÚRS

Připravili jsme pro Vás nově sérii online webinářů se zaměřením na důležitá témata z oblasti rozpočtování, kalkulace a řízení stavebních zakázek.

Webináře  mají velkou výhodu v možnosti se vzdělávat a zdokonalovat pohodlně z kanceláře nebo domova a ušetřit tak výrazně čas i náklady spojené s dopravou, ubytováním ap. Navíc jsou zaměřené cílené na palčivá témata a zásadní potřeby každého rozpočtáře a nenáročné na čas i cenu.

Jako ideální řešení vzdělávání jsou mimo jiné i pro stávající situaci omezení pohybu v rámci prevence virových onemocnění.

Využijte čas ke vzdělávání díky nenáročným webinářům a to ve chvilce a pohodlí.

Vyberte si ze široké škály témat podle Vašich potřeb.
Sledujte naše stránky, témata budou neustále přibývat.

W01 – KUBIX - předprojektový odhad ceny stavby

V tomto webináři Vás seznámíme se zcela novou, unikátní aplikací KUBIX od společnosti ÚRS pro rychlý výpočet ceny stavby ve fázi záměru. Získejte snadno ocenění projektu zadáním velikosti, základních parametrů plánované stavby a nastavením úrovně vybavení.

Poskytněte kvalifikovaný podklad o ceně stavby pro jeho rozhodování do 15 minut!

Program webináře:

 • snadné a rychlé zadání parametrů stavby
 • modelace dle konstrukční varianty a úrovně vybavení
 • možnosti vlastních úprav a přípočtů
 • cenový protokol dle členění stavby akceptovaný hypotečními bankami
 • uložení a sdílení propočtu


Pro připojení k webináři je zapotřebí počítač s přístupem k internetu, reproduktory nebo sluchátka.
Délka trvání 60 minut
Cena: zdarma

Přihlásit

W02 – myDox - snadná tvorba nabídek pro řemeslníky a stavebníky

V tomto webináři Vás seznámíme se zcela novou aplikací myDox od společnosti ÚRS, kde si každý řemeslník a stavebník velmi snadno a rychle připraví cenovou nabídku pro investora.
Předvedeme Vám, jak snadno vytvoříte nabídku výběrem materiálů z aktuální databáze stavebnin s Vašimi cenami, stanovíte cenu práce, požadovaný zisk a pošlete nabídku investorovi i objednávku do stavebnin.

Neztrácejte čas zbytečně opakovanou prací a udělejte vše na jednom místě v aplikaci myDox!

Program webináře:

 • založení a aktivace účtu
 • vytvoření nabídky pro zákazníka
 • výhody propojení aplikace na Stavebniny DEK
 • aktualizace cen na jeden klik
 • objednávka materiálu


Pro připojení k webináři je zapotřebí počítač s přístupem k internetu, reproduktory nebo sluchátka.
Délka trvání 60 minut
Cena: zdarma

Přihlásit

W03 – Rychlá tvorba rozpočtu pomocí vzorových rozpočtů konstrukcí

V tomto online školení Vás naučíme efektivně využívat unikátní databázi vzorů oceněných skladeb konstrukcí od společnosti ÚRS při tvorbě stavebních rozpočtů v sytému KROS 4.

Usnadněte a zrychlete si rozpočtování využitím databáze stovek typových rozpočtů a celých skladeb konstrukcí.

Program webináře:

 • stavební knihovna
 • využití skladeb konstrukcí oceněných položkami ÚRS
 • tvorba nabídky zápisem vzorových rozpočtů konstrukcí
 • výkazy výměr
 • doplnění a zkompletování nabídky


Pro připojení k webináři je zapotřebí počítač s přístupem k internetu, reproduktory nebo sluchátka.
Délka trvání 60 minut
Cena: zdarma

Přihlásit

W11 – Tvorba rozpočtu

Se základním webinářem snadno zvládnete zásadní a nejčastější práci v programu, tj. naučíte se, jak tvořit nabídkový rozpočet pomocí rozpočtářského SW.
Webinář W11 je určen všem začátečníkům nebo novým uživatelům programu KROS.

Neztrácejte čas tápáním v programu a objevte rychlost inteligentního vyhledávání a tvorby rozpočtu!

Program webináře:

 • základní orientace v programu KROS 4
 • založení zakázky
 • efektivní vyhledávání a zápis položek prací a materiálů
 • sestavení nabídkového rozpočtu
 • základní úpravy rozpočtu a výstupy


Pro připojení k webináři je zapotřebí počítač s přístupem k internetu, reproduktory nebo sluchátka.
Délka trvání 90 minut
Cena: 800 Kč

Přihlásit

W12 – Tvorba výkazu výměr

S webinářem se naučíte jednoduše a správně připravit výpočet výměry konstrukce z projektu a stanovit množství položky v rozpočtu.  Osvojíte si opravdu výrazné zrychlení práce pomocí kopií výpočtů a využitím opakujících se rozměrů použitím figur rozměrů. Tyto automatické funkce Vám usnadní i úpravy rozpočtu při změně projektu nebo zadání.
Webinář W12 je určen všem uživatelům programu KROS, ať už zkušeným rozpočtářům, tak i začátečníkům (ideální je mít absolvovaný webinář W11 - výběr a zápis položek).

Neztrácejte čas manuálním počítáním a využijte automatických nástrojů pro výpočty výměr!

Program webináře:

 • výpočty množství položek
 • struktura výpočtů
 • použití automatických funkcí - figury, kopie ad.
 • automatické odečítání výměr z projektu


Pro připojení k webináři je zapotřebí počítač s přístupem k internetu, reproduktory nebo sluchátka.
Délka trvání 90 minut
Cena: 800 Kč

Přihlásit

W13 – Hromadné cenové úpravy nabídky

Webinář je orientovaný na klíčové operace při úpravě rozpočtu, a to úpravy celkové ceny stavby hromadnými funkcemi. Po jeho absolvování hravě a ve chvilce zvládnete požadavky zákazníka/šéfa na přizpůsobení ceny nabídkového rozpočtu jeho představám bez kalkulace nákladů. Dále objevíte možnosti a výhody verzování rozpočtu a úprav.
Webinář W13 je určen všem uživatelům programu KROS, ať už zkušeným rozpočtářům, tak i začátečníkům (ideální je mít absolvovaný W11 a W12).

Nedělejte úpravy složitě, ale ve chvilce a hromadně!

Program webináře:

 • úpravy cen položek v rozpočtu
 • hromadná úprava cen indexem
 • nastavení nabídky na přesnou cenu
 • možnosti tvoření různých verzí nabídky


Pro připojení k webináři je zapotřebí počítač s přístupem k internetu, reproduktor nebo sluchátka.
Délka trvání 90 minut
Cena: 800 Kč

Přihlásit

W14 – Importy zadání a exporty rozpočtů (souborů Excel, PDF, xml)

Absolvováním webináře si usnadníte práci při načtení zadání (slepých rozpočtů), komunikaci se zákazníkem ve formátu souborů Excel, i při převodech rozpočtů z jiných programů.
Dle průzkumu uživatelů právě načtení zadání (import) tvoří převážnou část jejich práce a provádí ji až u 90% nabídek. Zároveň tuto automatickou funkčnost uživatelé oceňují nejvíce na SW KROS.
Webinář W14 je určen všem uživatelům programu KROS, kteří zvládají základní orientaci a práci v programu. U úplných začátečníků je lepší mít absolvovaný webinář W11 (lépe i W12 a W13).

Nepřepisujte zadání a rozpočty ručně a pořád dokola, převádějte je díky automatickým importům během vteřin!

Program webináře:

 • načtení (import) rozpočtů z formátů Excel, xml a PDF
 • uložení (export) rozpočtů do formátů Excel, xml a PDF formátu
 • možnosti tisku rozpočtu
 • nahrávání ceníků materiálů z Excelu


Pro připojení k webináři je zapotřebí počítač s přístupem k internetu, reproduktory nebo sluchátka.
Délka trvání 90 minut
Cena: 800 Kč

Přihlásit

W21 – Kontroly rozpočtů

Webinář vás seznámí s možnostmi rychlých kontrol nahraných rozpočtů a cenových nabídek. Jako investoři a zadavatelé budete mít okamžitý přehled o prověřovaném projektu. Jako rozpočtáři se finální kontrolou ujistíte, že v zakázce máte vše správně se všemi údaji.
Webinář W21 je určen všem uživatelům programu KROS, kteří zvládají základní orientaci a práci v programu. U úplných začátečníků je vhodné mít absolvovaný webinář W11 (lépe i W12 a W13).

Buďte si s automatickými kontrolami jistí, že jste na nic nezapomněli!

Program webináře:

 • rozpočty v režimu Veřejné zakázky
 • nahrání rozpočtu z EXCElu, PDF, xml
 • rychlá cenová kontrola rozpočtu
 • komplexní, věcná kontrola rozpočtu
 • kontrolní výstup - rozdílový protokol


Pro připojení k webináři je zapotřebí počítač s přístupem k internetu, reproduktory nebo sluchátka.
Délka trvání 90 minut
Cena: 800 Kč

Přihlásit

W31 – Ocenění pomocí vzorových rozpočtů

Na webináři se seznámíte s možnostmi převzetí položek z Vašich jiných zakázek nebo z rozsáhlé databáze vzorových rozpočtů celých konstrukcí a celků. Výrazně si tak zkrátíte čas při tvorbě rozpočtu a nezapomenete na žádnou položku dané konstrukce.
Webinář W31 je určen všem uživatelům programu KROS, kteří zvládají základní orientaci a práci v programu. U úplných začátečníků je vhodné mít absolvovaný webinář W11 (lépe i W12 a W13).

Nedělejte práci dvakrát a využijte svoje staré nebo vzorové rozpočty!

Program webináře:

 • zápis položek z jiné zakázky
 • kopie rozpočtu
 • zápis vzorového rozpočtu celých konstrukcí/celků


Pro připojení k webináři je zapotřebí počítač s přístupem k internetu, reproduktory nebo sluchátka.
Délka trvání 90 minut
Cena: 800 Kč

Přihlásit

W32 – Rozpočet z projektu i BIM modelu

Na webináři se dozvíte, jak ocenit stavby z projektů 2D i 3D (BIM modelu) - automaticky využít informace z projektové dokumentace nebo IFC souboru a sdílet dokumenty i ocenění online v BIM platformě.
Seznámíte se s rychlým sestavením položkového rozpočtu v programu KROS využitím zápisu celých skladeb konstrukcí a automatizovaným přenosem dat mezi modelem a rozpočtem.
Webinář W32 je určen všem uživatelům programu KROS, kteří zvládají základní orientaci a práci v programu. U úplných začátečníků je vhodné mít absolvovaný webinář W11 (lépe i W12 a W13).

Usnadněte si tvorbu rozpočtu využitím informací z projektu! Oceňujte i BIM model.

Program webináře:

 • Bimplatforma
 • zobrazení a odečet výměr projektů 2D/3D
 • ocenění projektu


Pro připojení k webináři je zapotřebí počítač s přístupem k internetu, reproduktory nebo sluchátka.
Délka trvání 90 minut
Cena: 800 Kč

Přihlásit

Manažer kurzů a školení:

 

     
Ing. Jiří Zabranský    
e-mail: jiri.zabransky@urs.cz    

GSM: 724 034 538

 

V2

AKTUÁLNĚ K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM NA STAVEBNÍ PRÁCE

Seminář je zaměřen na současnou praxi a doporučené postupy při zadávání veřejných zakázek na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., soupisy prací s výkazy výměr s využitím cenových soustav a IT podle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Detail kurzu

cena 3.500 Kč

délka 1 den

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
23. 10. 2020 Praha - Multikino v OC VIVO! Hostivař, Švehlova 32 54

C1

Kurz pro aktivní rozpočtáře a přípraváře

Pro všechny rozpočtáře a přípraváře, kteří aktivně pracují s programem KROS 4 a potřebuji cvičení a trénink v ovládání nových funkcí a vychytávek. Objevte nové a dosud neodhalené možnosti, které ušetří vaši práci a čas.

Detail kurzu

cena 4.200 Kč

délka 1 den

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
30. 9. 2020 Praha 5
21. 10. 2020 Praha 13
3. 12. 2020 Praha 14

B2

Rozpočtování a kalkulace s využitím IT

Kurzy typu B jsou zaměřeny na získání praktických dovedností v ovládání rozpočtového a kalkulačního SW KROS. Kurz B2 provede účastníky systémem KROS od základních činností až po pokročilé moduly za souběžného užití Cenové soustavy ÚRS.

Detail kurzu

cena 6.500 Kč

délka 2 dny

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
6. + 7. 10. 2020 Praha 2
13. + 14. 10. 2020 Brno 2
3. + 4. 11. 2020 Praha 14
1. + 2. 12. 2020 Praha 12

B1

Základy rozpočtování s využitím IT

Kurzy typu B jsou zaměřeny na získání praktických dovedností v ovládání rozpočtového a kalkulačního SW KROS. Kurz B1 provede účastníky systémem KROS základními činnostmi při tvorbě rozpočtů za souběžného užití Cenové soustavy ÚRS.

Detail kurzu

cena 4.200 Kč

délka 1 den

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
13. 10. 2020 Praha 13
3. 11. 2020 Praha 14
18. 11. 2020 Brno 6
8. 12. 2020 Praha 14
8. 12. 2020 Ostrava, Tyršova 31 7

I 1

Práce investora se stavebním rozpočtem

Zadáváte stavební práce a pracujete s rozpočty? Potřebujete je kontrolovat po věcné a cenové stránce? Vyhodnocujete výběrová řízení a sledujete prostavěnosti? Na kurzu I si všechny tyto činnosti prakticky procvičíte a zdokonalíte se v nich.

Detail kurzu

cena 4.200 Kč

délka 1 den

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
1. 10. 2020 Praha 10

D1

Rozpočtování pro pokročilé s využitím IT

Kurz D je zaměřen na získání pokročilých dovedností v rozpočtování v SW KROS 4. Kurz probíhá formou praktických ukázek za souběžné práce všech účastníků na PC. Před kurzem D je doporučeno absolvovat kurz B a C.

Detail kurzu

cena 4.200 Kč

délka 1 den

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
4. 11. 2020 Praha 14

K1

Co dělat, když v databázi nenaleznu položku ?

Kurz K je zaměřen na R položky a individuální kalkulace vytvářené podle metodiky ÚRS. Před kurzem je doporučeno začínajícím rozpočtářům absolvovat kurz A. Kurz probíhá bez použití PC.

Detail kurzu

cena 4.200 Kč

délka 1 den

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
14. 10. 2020 Praha 7

H1

Oceňování stavebních prací na historických objektech

Jak přistupovat k oceňování stavebních prací na památkách? Ceny rekonstrukce, restaurace, konzervace a modernizace historických objektů? Kurz probíhá bez použití PC.

Detail kurzu

cena 4.200 Kč

délka 1 den

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
15. 10. 2020 Praha 9

P1

Oceňování škod na stavebních objektech

Kurz je zaměřen na základní seznámení s oceňovacími podklady POLAR a na práci v systému KROS 4 ve verzi pro pojišťovny, která je přizpůsobena procesu likvidace a oceňování škod na stavebních objektech.

Detail kurzu

cena 2.900 Kč

délka 1 den

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
8. 10. 2020 Praha 6

A4

Základy praktického rozpočtování a kalkulování

Kurz A je nejrozsáhlejší a nejkomplexnější kurz společnosti ÚRS CZ. Účastníci kurzu získají podrobné znalosti a praktické dovednosti v oblasti oceňování stavebních prací. Kurz probíhá formou přednášek a praktických cvičení.

Detail kurzu

cena 13.800 Kč

délka 4 dny

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
10. - 11. 11. + 18. - 19. 11. 2020 Praha 13