koš

Veřejné zakázky na stavební práce dle nového zákona


Ve spolupráci s představiteli odboru veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj ČR Vás zveme na seminář:
 

SOUPISY PRACÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA STAVEBNÍ PRÁCE - nový zákon, praxe po půl roce a výhled do budoucna


Seminář je zaměřen na současnou praxi při zadávání veřejných zakázek na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., sestavení a ocenění soupisu prací s využitím cenových soustav a IT podle prováděcích předpisů včetně doporučení vhodných postupů.

Termín:      Místo konání:
19. 5. 2017 (pátek)   Praha - Multikino v OC VIVO! Hostivař, Švehlova 32, Praha 10

Program:
9:00 – 10:00        Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler (ředitel Odboru práva veřejných zakázek
a koncesí, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
  • Zhodnocení po půl roce účinnosti nového zákona
  • Příklady zadávání stavebních prací ze současné praxe
  • Výhled do budoucna  
10:00 – 10:30   Přestávka s občerstvením  
10:30 – 11:15   Využití Cenové soustavy při tvorbě Soupisu prací
Ing. Michal Hanák (ÚRS PRAHA, a.s.)    
  • Náležitosti soupisu prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
  • Popis a využití Cenové soustavy ÚRS pro účel zadání veřejné zakázky 
  • Příklady a doporučení
11:15 – 12:15   Elektronické formáty soupisu prací
Ing. Daniel Cihelka (ÚRS PRAHA, a.s.)    
  • Náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
  • Formát uniXML, praktické ukázky v SW KROS 4 a využití při zadávacích řízeních


Cena 2 200,- Kč bez 21% DPH

 Přihlásit se můžete pomocí formuláře níže - KURZ V2 

Počet míst je omezen. Uzávěrka přihlášek je ve středu 17. 5. 2017Odpolední workshop pro zadavatele stavebních prací - ZDARMA

13:15 - 14:45       

Vyhodnocování cenových nabídek v SW KROS - Ing. Jan Zábran (ÚRS PRAHA, a.s.)


Odpolední workshop se uskuteční v budově ÚRS PRAHA, a.s., Pražská 18, Praha - Hostivař (učebna v 1. patře).

Na workshop se můžete přihlásit na e-mailu: skoleni@urspraha.cz

Počet míst je omezen na 40 účastníků.

 

Kontakt:
Ing. Daniel Cihelka, project manager, e-mail: cihelka@urspraha.cz
ÚRS PRAHA, a.s., Pražská 18, 102 00 Praha 10, Tel: +420 267 219 526, GSM: +420 724 585 843

 

 

Aktuálně vypsané kurzy

kurz

A4

Základy praktického rozpočtování a kalkulování

Kurz A je nejrozsáhlejší a nejkomplexnější kurz společnosti ÚRS PRAHA. Účastníci kurzu získají podrobné znalosti a praktické dovednosti v oblasti oceňování stavebních prací. Kurz probíhá formou přednášek a praktických cvičení.

délka 4 dny

cena 13.800 Kč

Detail kurzu

Termín Místo Volných míst
Počet osob
6. - 7. 3. a 13. - 14. 3. 2018 Praha 19
5. - 6. 6. a 12. - 13. 6. 2018 Praha 24

kurz

B2

Rozpočtování, kalkulace a sledování zakázky s využitím IT

Kurzy typu B jsou zaměřeny na získání praktických dovedností v ovládání rozpočtového a kalkulačního SW KROS. Kurz B2 provede účastníky systémem KROS od základních činností až po pokročilé moduly za souběžného užití Cenové soustavy ÚRS.

délka 2 dny

cena 6.500 Kč

Detail kurzu

Termín Místo Volných míst
Počet osob
23. + 24. 1. 2018 Praha 4
20. + 21. 2. 2018 Praha 12
27. + 28. 3. 2018 Praha 13
17. + 18. 4. 2018 Brno 11
24. + 25. 4. 2018 Praha 14
22. + 23. 5. 2018 Praha 14
19. + 20. 6. 2018 Praha 14

kurz

B1

Základy rozpočtování s využitím IT

Kurzy typu B jsou zaměřeny na získání praktických dovedností v ovládání rozpočtového a kalkulačního SW KROS. Kurz B1 provede účastníky systémem KROS základními činnostmi při tvorbě rozpočtů za souběžného užití Cenové soustavy ÚRS.

délka 1 den

cena 4.200 Kč

Detail kurzu

Termín Místo Volných míst
Počet osob
6. 2. 2018 Praha 8
13. 2. 2018 Brno 9
20. 3. 2018 Praha 14
17. 4. 2018 Praha 14
15. 5. 2018 Praha 14
22. 5. 2018 Brno 12
26. 6. 2018 Praha 14

kurz

C1

Rozpočtování pro pokročilé s využitím IT

Kurz C je zaměřen na získání pokročilých dovedností v rozpočtování v SW KROS 4. Kurz probíhá formou praktických ukázek za souběžné práce všech účastníků na PC. Před kurzem C je doporučeno absolvovat kurz B.

délka 1 den

cena 3.500 Kč

Detail kurzu

Termín Místo Volných míst
Počet osob
21. 3. 2018 Praha 14
16. 5. 2018 Praha 14

kurz

V1

Rozpočtování stavebních prací - tvorba soupisu prací (dle prováděcí vyhlášky č. 169/2016 sb.)

Kurz V1 je zaměřen na ovládání SW KROS 4 a užití Cenové soustavy ÚRS v souladu s požadavky stanovenými prováděcí vyhláškou č. 169/2016 sb. Kurz probíhá formou ukázek za souběžné práce všech účastníků na PC.

délka 1 den

cena 4.200 Kč

Detail kurzu

Termín Místo Volných míst
Počet osob
18. 4. 2018 Praha 14

kurz

K1

Co dělat, když v databázi nenaleznu položku ?

Kurz K je zaměřen na R položky a individuální kalkulace vytvářené podle metodiky ÚRS. Před kurzem je doporučeno začínajícím rozpočtářům absolvovat kurz A. Kurz probíhá bez použití PC.

délka 1 den

cena 3.500 Kč

Detail kurzu

Termín Místo Volných míst
Počet osob
29. 5. 2018 Praha 14