Seminář: Veřejné zakázky na stavební práce


Ve spolupráci s představiteli odboru veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj ČR Vás zveme na seminář:
 

AKTUÁLNĚ K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM NA STAVEBNÍ PRÁCE
- příklady ze současné praxe, soupisy prací a jejich využití ve výběrových řízeních


Seminář je zaměřen na současnou praxi při zadávání veřejných zakázek na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., soupisy prací s výkazy výměr s využitím cenových soustav a IT podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. včetně doporučení vhodných postupů.

Termín:      Místo konání:
27. 11. 2018 (úterý)   Praha - Multikino v OC VIVO! Hostivař, Švehlova 32, Praha 10

Program:
9:00 – 10:00        Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler (ředitel Odboru práva veřejných zakázek
a koncesí, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
  • Povinná elektronizace a výkladová stanoviska GDPR ve veřejných zakázkách
  • Další významná vybraná témata, otázky a odpovědi k zákonu o zadávání veřejných zakázek
10:00 – 10:20   Přestávka s občerstvením  
10:20 – 11:00   Soupisy prací s využitím cenové soustavy
Ing. Daniel Cihelka (ÚRS CZ a.s.)    
  • Náležitosti soupisu prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
  • Popis a využití Cenové soustavy ÚRS pro účel zadání veřejné zakázky, doporučení
11:00 – 11:50   Elektronické formáty soupisů prací
Ing. Jan Zábran (ÚRS CZ a.s.)    
  • Náležitosti el. formátů dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., funkcionalita SW pro sestavení soupisů prací
  • Využití soupisů prací zadavatelem a účastníky výběrového řízení, krátké ukázky v SW KROS
   
13:00 – 14:30   Odpolední workshop - Sestavení, ocenění a vyhodnocení soupisů prací
Ing. Jan Zábran (ÚRS CZ a.s.)    
Probíhá v sídle ÚRS CZ - Pražská 18, Praha 10 (cca 10 minut chůze na přesun)
  • Konkrétní postupy a návody v SW KROS: Tvorba el. soupisu, porovnání cen, vyhodnocení nabídkových rozpočtů, rozdílové protokoly, nové elektronické formáty 2019, ad.

Pro účast na odpoledním workshopu využíjte přihlašovací formulář - kurz W1.
Workshop je určen pouze účastníkům semináře.Cena:

Cena semináře: 3 500,- Kč bez 21% DPH.


 Přihlásit se můžete pomocí formuláře níže - KURZ V2 

Počet míst je omezen. Uzávěrka přihlášek je v pátek 23. 11. 2018

 

Kontakt:
Ing. Daniel Cihelka, project manager, e-mail: cihelka@urs.cz
ÚRS CZ a.s., Pražská 18, 102 00 Praha 10, Tel: +420 267 219 526, GSM: +420 724 585 843

A4

Základy praktického rozpočtování a kalkulování

Kurz A je nejrozsáhlejší a nejkomplexnější kurz společnosti ÚRS CZ. Účastníci kurzu získají podrobné znalosti a praktické dovednosti v oblasti oceňování stavebních prací. Kurz probíhá formou přednášek a praktických cvičení.

Detail kurzu

cena 13.800 Kč

délka 4 dny

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
4. - 5. 6. a 11. - 12. 6. 2019 Praha 8
17. - 18. 9. a 24. - 25. 9. 2019 Praha 24

R1

Rychlé ocenění ÚRS

Kurz je zaměřen na seznámení s možnostmi rychlého oceňování staveb s aplikacemi KUBIX, KOSTO, ÚRS-ONLINE a databází RYRO.

Detail kurzu

cena 2.900 Kč

délka 1 den

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
23. 7. 2018 Praha 14
28. 8. 2019 Brno 12

B2

Rozpočtování, kalkulace a sledování zakázky s využitím IT

Kurzy typu B jsou zaměřeny na získání praktických dovedností v ovládání rozpočtového a kalkulačního SW KROS. Kurz B2 provede účastníky systémem KROS od základních činností až po pokročilé moduly za souběžného užití Cenové soustavy ÚRS.

Detail kurzu

cena 6.500 Kč

délka 2 dny

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
4. + 5. 6. 2019 Ostrava, Mlýnská 12 0
18. + 19. 6. 2019 Praha 9
18. + 19. 6. 2019 Brno 10
13. + 14. 8. 2019 Praha 13
10. + 11. 9. 2019 Praha 14
19. + 20. 9. 2019 Ostrava, Mlýnská 12 10
8. + 9. 10. 2019 Praha 14
15. + 16. 10. 2019 Brno 12

B1

Základy rozpočtování s využitím IT

Kurzy typu B jsou zaměřeny na získání praktických dovedností v ovládání rozpočtového a kalkulačního SW KROS. Kurz B1 provede účastníky systémem KROS základními činnostmi při tvorbě rozpočtů za souběžného užití Cenové soustavy ÚRS.

Detail kurzu

cena 4.200 Kč

délka 1 den

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
19. 6. 2019 České Budějovice, Lannova 32a 8
25. 6. 2019 Praha 4
18. 7. 2019 Praha 14
8. 8. 2019 Brno 12
27. 8. 2019 Praha 14
24. 9. 2019 Brno 12
15. 10. 2019 Praha 14
5. 12. 2019 Ostrava, Mlýnská 12 10

C1

Rozpočtování pro pokročilé s využitím IT

Kurz C je zaměřen na získání pokročilých dovedností v rozpočtování v SW KROS 4. Kurz probíhá formou praktických ukázek za souběžné práce všech účastníků na PC. Před kurzem C je doporučeno absolvovat kurz B.

Detail kurzu

cena 4.200 Kč

délka 1 den

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
20. 6. 2019 České Budějovice, Lannova 32a 10
26. 6. 2019 Praha 12
12. 9. 2019 Praha 14
5. 11. 2019 Ostrava, Mlýnská 12 10

H1

Oceňování stavebních prací na historických objektech

Jak přistupovat k oceňování stavebních prací na památkách? Ceny rekonstrukce, restaurace, konzervace a modernizace historických objektů? Kurz probíhá bez použití PC.

Detail kurzu

cena 4.200 Kč

délka 1 den

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
23. 10. 2019 Praha 14

V1

Rozpočtování stavebních prací - tvorba soupisu prací (dle prováděcí vyhlášky č. 169/2016 sb.)

Kurz V1 je zaměřen na ovládání SW KROS 4 a užití Cenové soustavy ÚRS v souladu s požadavky stanovenými prováděcí vyhláškou č. 169/2016 sb. Kurz probíhá formou ukázek za souběžné práce všech účastníků na PC.

Detail kurzu

cena 4.200 Kč

délka 1 den

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
16. 10. 2019 Praha 14

K1

Co dělat, když v databázi nenaleznu položku ?

Kurz K je zaměřen na R položky a individuální kalkulace vytvářené podle metodiky ÚRS. Před kurzem je doporučeno začínajícím rozpočtářům absolvovat kurz A. Kurz probíhá bez použití PC.

Detail kurzu

cena 4.200 Kč

délka 1 den

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
22. 10. 2019 Praha 14

P1

Oceňování škod na stavebních objektech

Kurz je zaměřen na základní seznámení s oceňovacími podklady POLAR a na práci v systému KROS 4 ve verzi pro pojišťovny, která je přizpůsobena procesu likvidace a oceňování škod na stavebních objektech.

Detail kurzu

cena 2.900 Kč

délka 1 den

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
28. 11. 20109 Praha 14