NOVINKA - Webináře ÚRS

NOVINKA - Webináře ÚRS

Připravili jsme pro Vás nově sérii online webinářů se zaměřením na důležitá témata z oblasti rozpočtování, kalkulace a řízení stavebních zakázek.

Webináře  mají velkou výhodu v možnosti se vzdělávat a zdokonalovat pohodlně z kanceláře nebo domova a ušetřit tak výrazně čas i náklady spojené s dopravou, ubytováním ap. Navíc jsou zaměřené cílené na palčivá témata a zásadní potřeby každého rozpočtáře a nenáročné na čas i cenu.

Jako ideální řešení vzdělávání jsou mimo jiné i pro stávající situaci omezení pohybu v rámci prevence virových onemocnění.

Využijte čas ke vzdělávání díky nenáročným webinářům a to ve chvilce a pohodlí.

Vyberte si ze široké škály témat podle Vašich potřeb.
Sledujte naše stránky, témata budou neustále přibývat.

W11 – Tvorba rozpočtu

Se základním webinářem snadno zvládnete zásadní a nejčastější práci v programu, tj. naučíte se, jak tvořit nabídkový rozpočet pomocí rozpočtářského SW.
Webinář W11 je určen všem začátečníkům nebo novým uživatelům programu KROS.

Neztrácejte čas tápáním v programu a objevte rychlost inteligentního vyhledávání a tvorby rozpočtu!

Program webináře:

 • základní orientace v programu KROS 4
 • založení zakázky
 • efektivní vyhledávání a zápis položek prací a materiálů
 • sestavení nabídkového rozpočtu
 • základní úpravy rozpočtu a výstupy


Pro připojení k webináři je zapotřebí počítač s přístupem k internetu, reproduktory nebo sluchátka.
Délka trvání 90 minut
Cena: 800 Kč

W12 – Tvorba výkazu výměr

S webinářem se naučíte jednoduše a správně připravit výpočet výměry konstrukce z projektu a stanovit množství položky v rozpočtu.  Osvojíte si opravdu výrazné zrychlení práce pomocí kopií výpočtů a využitím opakujících se rozměrů použitím figur rozměrů. Tyto automatické funkce Vám usnadní i úpravy rozpočtu při změně projektu nebo zadání.
Webinář W12 je určen všem uživatelům programu KROS, ať už zkušeným rozpočtářům, tak i začátečníkům (ideální je mít absolvovaný webinář W11 - výběr a zápis položek).

Neztrácejte čas manuálním počítáním a využijte automatických nástrojů pro výpočty výměr!

Program webináře:

 • výpočty množství položek
 • struktura výpočtů
 • použití automatických funkcí - figury, kopie ad.
 • automatické odečítání výměr z projektu


Pro připojení k webináři je zapotřebí počítač s přístupem k internetu, reproduktory nebo sluchátka.
Délka trvání 90 minut
Cena: 800 Kč

W13 – Hromadné cenové úpravy nabídky

Webinář je orientovaný na klíčové operace při úpravě rozpočtu, a to úpravy celkové ceny stavby hromadnými funkcemi. Po jeho absolvování hravě a ve chvilce zvládnete požadavky zákazníka/šéfa na přizpůsobení ceny nabídkového rozpočtu jeho představám bez kalkulace nákladů. Dále objevíte možnosti a výhody verzování rozpočtu a úprav.
Webinář W13 je určen všem uživatelům programu KROS, ať už zkušeným rozpočtářům, tak i začátečníkům (ideální je mít absolvovaný W11 a W12).

Nedělejte úpravy složitě, ale ve chvilce a hromadně!

Program webináře:

 • úpravy cen položek v rozpočtu
 • hromadná úprava cen indexem
 • nastavení nabídky na přesnou cenu
 • možnosti tvoření různých verzí nabídky


Pro připojení k webináři je zapotřebí počítač s přístupem k internetu, reproduktor nebo sluchátka.
Délka trvání 90 minut
Cena: 800 Kč

W14 – Importy zadání a exporty rozpočtů (souborů Excel, PDF, xml)

Absolvováním webináře si usnadníte práci při načtení zadání (slepých rozpočtů), komunikaci se zákazníkem ve formátu souborů Excel, i při převodech rozpočtů z jiných programů.
Dle průzkumu uživatelů právě načtení zadání (import) tvoří převážnou část jejich práce a provádí ji až u 90% nabídek. Zároveň tuto automatickou funkčnost uživatelé oceňují nejvíce na SW KROS.
Webinář W14 je určen všem uživatelům programu KROS, kteří zvládají základní orientaci a práci v programu. U úplných začátečníků je lepší mít absolvovaný webinář W11 (lépe i W12 a W13).

Nepřepisujte zadání a rozpočty ručně a pořád dokola, převádějte je díky automatickým importům během vteřin!

Program webináře:

 • načtení (import) rozpočtů z formátů Excel, xml a PDF
 • uložení (export) rozpočtů do formátů Excel, xml a PDF formátu
 • možnosti tisku rozpočtu
 • nahrávání ceníků materiálů z Excelu


Pro připojení k webináři je zapotřebí počítač s přístupem k internetu, reproduktory nebo sluchátka.
Délka trvání 90 minut
Cena: 800 Kč

Manažer kurzů a školení:

 

     
Ing. Jiří Zabranský    
e-mail: jiri.zabransky@urs.cz    

GSM: 724 034 538

 

 

W11

Webinář - Tvorba rozpočtu

Se základním webinářem snadno zvládnete zásadní a nejčastější práci v programu, tj. naučíte se, jak tvořit nabídkový rozpočet pomocí rozpočtářského SW.

Detail kurzu

cena 800 Kč

délka 90 minut

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
31. 3. 2020, 10:00 - 11:30 online 19
7. 4. 2020, 10:00 - 11:30 online 20

W12

Webinář - Tvorba výkazu výměr

S webinářem se naučíte jednoduše a správně připravit výpočet výměry konstrukce z projektu a stanovit množství položky v rozpočtu.

Detail kurzu

cena 800 Kč

délka 90 minut

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
1. 4. 2020, 10:00 - 11:30 online 20
8. 4. 2020, 10:00 - 11:30 online 20

W13

Webinář - Hromadné cenové úpravy nabídky

Webinář je orientovaný na klíčové operace při úpravě ceny rozpočtu.

Detail kurzu

cena 800 Kč

délka 90 minut

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
2. 4. 2020, 10:00 - 11:30 online 20
9. 4. 2020, 10:00 - 11:30 online 20

W14

Webinář - Importy zadání a exporty rozpočtů

Absolvováním webináře si usnadníte práci při načtení zadání (slepých rozpočtů), komunikaci se zákazníkem ve formátu souborů Excel, i při převodech rozpočtů z jiných programů.

Detail kurzu

cena 800 Kč

délka 90 minut

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
15. 4. 2020, 10:00 - 11:30 online 20
22. 4. 2020, 10:00 - 11:30 online 20

C1

Kurz pro aktivní rozpočtáře a přípraváře

Pro všechny rozpočtáře a přípraváře, kteří aktivně pracují s programem KROS 4 a potřebuji cvičení a trénink v ovládání nových funkcí a vychytávek. Objevte nové a dosud neodhalené možnosti, které ušetří vaši práci a čas.

Detail kurzu

cena 4.200 Kč

délka 1 den

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
16. 6. 2020 Praha 14
14. 7. 2020 Praha 14

A4

Základy praktického rozpočtování a kalkulování

Kurz A je nejrozsáhlejší a nejkomplexnější kurz společnosti ÚRS CZ. Účastníci kurzu získají podrobné znalosti a praktické dovednosti v oblasti oceňování stavebních prací. Kurz probíhá formou přednášek a praktických cvičení.

Detail kurzu

cena 13.800 Kč

délka 4 dny

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
2. - 3. 6. + 9. - 10. 6. 2020 Praha 18

B2

Rozpočtování, kalkulace a sledování zakázky s využitím IT

Kurzy typu B jsou zaměřeny na získání praktických dovedností v ovládání rozpočtového a kalkulačního SW KROS. Kurz B2 provede účastníky systémem KROS od základních činností až po pokročilé moduly za souběžného užití Cenové soustavy ÚRS.

Detail kurzu

cena 6.500 Kč

délka 2 dny

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
12. + 13. 5. 2020 Ostrava, Mlýnská 12 9
19. + 20. 5. 2020 Praha 13
16. + 17. 6. 2020 Brno 12
23. + 24. 6. 2020 Praha 14
7. + 8. 7. 2020 Praha 13

B1

Základy rozpočtování s využitím IT

Kurzy typu B jsou zaměřeny na získání praktických dovedností v ovládání rozpočtového a kalkulačního SW KROS. Kurz B1 provede účastníky systémem KROS základními činnostmi při tvorbě rozpočtů za souběžného užití Cenové soustavy ÚRS.

Detail kurzu

cena 4.200 Kč

délka 1 den

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
5. 5. 2020 Praha 14
12. 5. 2020 Brno 12
16. 6. 2020 České Budějovice, Lannova 32a 10
16. 6. 2020 Praha 11

I 1

Práce investora se stavebním rozpočtem

Zadáváte stavební práce a pracujete s rozpočty? Potřebujete je kontrolovat po věcné a cenové stránce? Vyhodnocujete výběrová řízení a sledujete prostavěnosti? Na kurzu I si všechny tyto činnosti prakticky procvičíte a zdokonalíte se v nich.

Detail kurzu

cena 4.200 Kč

délka 1 den

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
17. 6. 2020 Praha 13
15. 7. 2020 Praha 14

D1

Rozpočtování pro pokročilé s využitím IT

Kurz D je zaměřen na získání pokročilých dovedností v rozpočtování v SW KROS 4. Kurz probíhá formou praktických ukázek za souběžné práce všech účastníků na PC. Před kurzem D je doporučeno absolvovat kurz B a C.

Detail kurzu

cena 4.200 Kč

délka 1 den

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
17. 6. 2020 Praha 13

K1

Co dělat, když v databázi nenaleznu položku ?

Kurz K je zaměřen na R položky a individuální kalkulace vytvářené podle metodiky ÚRS. Před kurzem je doporučeno začínajícím rozpočtářům absolvovat kurz A. Kurz probíhá bez použití PC.

Detail kurzu

cena 4.200 Kč

délka 1 den

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
12. 5. 2020 Praha 8

H1

Oceňování stavebních prací na historických objektech

Jak přistupovat k oceňování stavebních prací na památkách? Ceny rekonstrukce, restaurace, konzervace a modernizace historických objektů? Kurz probíhá bez použití PC.

Detail kurzu

cena 4.200 Kč

délka 1 den

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
13. 5. 2020 Praha 11