koš

Kurz V - Tvorba soupisu prací

(dle prováděcí vyhlášky č. 169/2016 sb.)

Kurzy V jsou zaměřeny na získání znalostí právního rámce zadávání veřejných zakázek na stavební práce a užití programu KROS 4 a Cenové soustavy ÚRS při tvorbě a ocenění soupisů prací veřejných zakázek.
Základním kurzem je jednodenní kurz V1, který účastníkům poskytuje informace o možnostech rozpočtování s využitím SW KROS 4 a CS ÚRS. Kurz probíhá formou výkladu a ukázek za souběžné práce všech účastníků na PC.


Z obsahu kurzu:

  • Orientace v cenové databázi
  • Vyhledávání položek
  • Sestavení rozpočtu
  • Tvorba výkazu výměr
  • Úpravy nabídek
  • Výstupy z programu
  • Importy /Exporty (xls, PDF, …)

Kurzy jsou vhodné pro pracovníky investora a státní správy, projekční kanceláře a tvůrce soupisů prací, rozpočtáře a přípraváře stavebních firem a další účastníky výběrových řízení veřejných zakázek na stavební práce.

Cena: 4 200 Kč bez DPH

 

Manažer kurzů a školení:

     
Ing. Jiří Zabranský    
e-mail: jiri.zabransky@urspraha.cz    
GSM: 724 034 538    

 

 

 

 

 

 

Místo konání:

Praha

ÚRS PRAHA, a.s.
Pražská 18, Praha 10, 1. patro, učebna č.dveří 216, začátek 9:00, konec 15:30
GPS: 50°3'18.472"N, 14°31'23.232"E
Tel: 267 219 532

Lektoři:

     
Ing. Daniel Cihelka    
     


 

    
 
 
Zobrazit na celé okno

Aktuálně vypsané kurzy

kurz

V2

AKTUÁLNĚ K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM NA STAVEBNÍ PRÁCE

Seminář je zaměřen na současnou praxi při zadávání veřejných zakázek na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., soupisy prací s výkazy výměr s využitím cenových soustav a IT podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. včetně doporučení vhodných postupů.

délka 1 den

cena 2.000 Kč

Detail kurzu

Termín Místo Volných míst
Počet osob
23. 3. 2018 (pátek) Praha - Multikino v OC VIVO! Hostivař, Švehlova 32 81

kurz

N1

Novinky a úpravy v SW KROS 4 a v databázi ÚRS 2018/I

Kurz je zaměřen na změny a novinky v programu KROS 4 a v Cenové soustavě ÚRS 2018/I. Komerční varianty položek s obchodními názvy, nové navigace, zrychlené vyhledávání, přepracované Materiály online...

délka 1 den

cena 1.000 Kč

Detail kurzu

Termín Místo Volných míst
Počet osob
13. 2. 2018, dopoledne 9:00 Praha 14
13. 2. 2018, odpoledne 13:00 Praha 19

kurz

A4

Základy praktického rozpočtování a kalkulování

Kurz A je nejrozsáhlejší a nejkomplexnější kurz společnosti ÚRS PRAHA. Účastníci kurzu získají podrobné znalosti a praktické dovednosti v oblasti oceňování stavebních prací. Kurz probíhá formou přednášek a praktických cvičení.

délka 4 dny

cena 13.800 Kč

Detail kurzu

Termín Místo Volných míst
Počet osob
6. - 7. 3. a 13. - 14. 3. 2018 Praha 15
5. - 6. 6. a 12. - 13. 6. 2018 Praha 24

kurz

B2

Rozpočtování, kalkulace a sledování zakázky s využitím IT

Kurzy typu B jsou zaměřeny na získání praktických dovedností v ovládání rozpočtového a kalkulačního SW KROS. Kurz B2 provede účastníky systémem KROS od základních činností až po pokročilé moduly za souběžného užití Cenové soustavy ÚRS.

délka 2 dny

cena 6.500 Kč

Detail kurzu

Termín Místo Volných míst
Počet osob
20. + 21. 2. 2018 Praha 0
27. + 28. 3. 2018 Praha 6
17. + 18. 4. 2018 Brno 11
24. + 25. 4. 2018 Praha 14
22. + 23. 5. 2018 Praha 14
19. + 20. 6. 2018 Praha 14

kurz

B1

Základy rozpočtování s využitím IT

Kurzy typu B jsou zaměřeny na získání praktických dovedností v ovládání rozpočtového a kalkulačního SW KROS. Kurz B1 provede účastníky systémem KROS základními činnostmi při tvorbě rozpočtů za souběžného užití Cenové soustavy ÚRS.

délka 1 den

cena 4.200 Kč

Detail kurzu

Termín Místo Volných míst
Počet osob
6. 2. 2018 Praha 4
13. 2. 2018 Brno 4
20. 3. 2018 Praha 11
17. 4. 2018 Praha 14
15. 5. 2018 Praha 14
22. 5. 2018 Brno 12
26. 6. 2018 Praha 14

kurz

C1

Rozpočtování pro pokročilé s využitím IT

Kurz C je zaměřen na získání pokročilých dovedností v rozpočtování v SW KROS 4. Kurz probíhá formou praktických ukázek za souběžné práce všech účastníků na PC. Před kurzem C je doporučeno absolvovat kurz B.

délka 1 den

cena 3.500 Kč

Detail kurzu

Termín Místo Volných míst
Počet osob
21. 3. 2018 Praha 9
16. 5. 2018 Praha 14

kurz

V1

Rozpočtování stavebních prací - tvorba soupisu prací (dle prováděcí vyhlášky č. 169/2016 sb.)

Kurz V1 je zaměřen na ovládání SW KROS 4 a užití Cenové soustavy ÚRS v souladu s požadavky stanovenými prováděcí vyhláškou č. 169/2016 sb. Kurz probíhá formou ukázek za souběžné práce všech účastníků na PC.

délka 1 den

cena 4.200 Kč

Detail kurzu

Termín Místo Volných míst
Počet osob
18. 4. 2018 Praha 9

kurz

P1

Oceňování škod na stavebních objektech

Kurz je zaměřen na základní seznámení s oceňovacími podklady POLAR a na práci v systému KROS 4 ve verzi pro pojišťovny, která je přizpůsobena procesu likvidace a oceňování škod na stavebních objektech.

délka 1 den

cena 2.500 Kč

Detail kurzu

Termín Místo Volných míst
Počet osob
3. 4. 2018 Praha 14

kurz

H1

Oceňování stavebních prací na historických objektech

Jak přistupovat k oceňování stavebních prací na památkách? Ceny rekonstrukce, restaurace, konzervace a modernizace historických objektů? Kurz probíhá bez použití PC.

délka 1 den

cena 4.200 Kč

Detail kurzu

Termín Místo Volných míst
Počet osob
30. 5. 2018 Praha 13

kurz

K1

Co dělat, když v databázi nenaleznu položku ?

Kurz K je zaměřen na R položky a individuální kalkulace vytvářené podle metodiky ÚRS. Před kurzem je doporučeno začínajícím rozpočtářům absolvovat kurz A. Kurz probíhá bez použití PC.

délka 1 den

cena 4.200 Kč

Detail kurzu

Termín Místo Volných míst
Počet osob
29. 5. 2018 Praha 5

kurz

SZ

Rozpočtování pro soudní znalce

Získáte přehled o základních požadavcích na rozpočty a o metodice jejich tvorby včetně souvisejících výkazů výměr. Prakticky se seznámíte s dostupnými podklady a informacemi potřebnými pro sestavení cenových rozpočtů a propočtů.

délka 1 den

cena 2.900 Kč

Detail kurzu

Termín Místo Volných míst
Počet osob
27. 3. 2018 Brno 12