KURZ N1 – Novinky a změny v DATABÁZI a v SW KROS 4

Termíny:  


 
13. 2. 2019 – dopoledne (od 9:00 – 11:30)
13. 2. 2019 – odpoledne (od 13:00 – 15:30)
(přihlásit se můžete na dopolední nebo na odpolední kurz)
 
Program:    I. část – Změny a novinky v programu KROS 4 (60 min)
(Přesné nabídky/rozpočty/kalkulace díky poptávání materiálů, nový výstupní formát Excel Komplet, kontrola dodatků, vytvoření směrné varianty rozpočtu bez obchodních názvů.)


Přestávka (30 minut)

II. část – Novinky a úpravy v Cenové soustavě ÚRS (60 min)
(801-1 Budovy a haly – v katalogu byla doplněna a rozšířena oblast komínů, 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná – bourání potrubí betonového, železobetonového, litinového, PVC a PP, 771 Podlahy z dlaždic/781 Obklady z dlaždic – sjednocení názvosloví, doplnění sortimentu, rozšíření o velké formáty…)

Cena: 1200,- Kč bez 21% DPH za osobu


Přihlášení na kurz:
Přihlásit se můžete nejlépe do 9. 2. 2019 pomocí formuláře v sekci Kurzy a školení – KURZ N1.

 

Místo konání:

Praha

ÚRS CZ a.s.
Pražská 18, Praha 10, 1. patro, učebna č.dveří 216
GPS: 50°3'18.472"N, 14°31'23.232"E
Tel: 267 219 532

Lektoři:

     
Ing. Daniel Cihelka   Ing. Marie Maceková
     


 

    
 
 
Zobrazit na celé okno

A4

Základy praktického rozpočtování a kalkulování

Kurz A je nejrozsáhlejší a nejkomplexnější kurz společnosti ÚRS CZ. Účastníci kurzu získají podrobné znalosti a praktické dovednosti v oblasti oceňování stavebních prací. Kurz probíhá formou přednášek a praktických cvičení.

Detail kurzu

cena 13.800 Kč

délka 4 dny

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
4. - 5. 6. a 11. - 12. 6. 2019 Praha 8
17. - 18. 9. a 24. - 25. 9. 2019 Praha 24

R1

Rychlé ocenění ÚRS

Kurz je zaměřen na seznámení s možnostmi rychlého oceňování staveb s aplikacemi KUBIX, KOSTO, ÚRS-ONLINE a databází RYRO.

Detail kurzu

cena 2.900 Kč

délka 1 den

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
23. 7. 2018 Praha 14
28. 8. 2019 Brno 12

B2

Rozpočtování, kalkulace a sledování zakázky s využitím IT

Kurzy typu B jsou zaměřeny na získání praktických dovedností v ovládání rozpočtového a kalkulačního SW KROS. Kurz B2 provede účastníky systémem KROS od základních činností až po pokročilé moduly za souběžného užití Cenové soustavy ÚRS.

Detail kurzu

cena 6.500 Kč

délka 2 dny

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
4. + 5. 6. 2019 Ostrava, Mlýnská 12 0
18. + 19. 6. 2019 Praha 9
18. + 19. 6. 2019 Brno 10
13. + 14. 8. 2019 Praha 13
10. + 11. 9. 2019 Praha 14
19. + 20. 9. 2019 Ostrava, Mlýnská 12 10
8. + 9. 10. 2019 Praha 14
15. + 16. 10. 2019 Brno 12

B1

Základy rozpočtování s využitím IT

Kurzy typu B jsou zaměřeny na získání praktických dovedností v ovládání rozpočtového a kalkulačního SW KROS. Kurz B1 provede účastníky systémem KROS základními činnostmi při tvorbě rozpočtů za souběžného užití Cenové soustavy ÚRS.

Detail kurzu

cena 4.200 Kč

délka 1 den

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
19. 6. 2019 České Budějovice, Lannova 32a 8
25. 6. 2019 Praha 4
18. 7. 2019 Praha 14
8. 8. 2019 Brno 12
27. 8. 2019 Praha 14
24. 9. 2019 Brno 12
15. 10. 2019 Praha 14
5. 12. 2019 Ostrava, Mlýnská 12 10

C1

Rozpočtování pro pokročilé s využitím IT

Kurz C je zaměřen na získání pokročilých dovedností v rozpočtování v SW KROS 4. Kurz probíhá formou praktických ukázek za souběžné práce všech účastníků na PC. Před kurzem C je doporučeno absolvovat kurz B.

Detail kurzu

cena 4.200 Kč

délka 1 den

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
20. 6. 2019 České Budějovice, Lannova 32a 10
26. 6. 2019 Praha 12
12. 9. 2019 Praha 14
5. 11. 2019 Ostrava, Mlýnská 12 10

H1

Oceňování stavebních prací na historických objektech

Jak přistupovat k oceňování stavebních prací na památkách? Ceny rekonstrukce, restaurace, konzervace a modernizace historických objektů? Kurz probíhá bez použití PC.

Detail kurzu

cena 4.200 Kč

délka 1 den

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
23. 10. 2019 Praha 14

V1

Rozpočtování stavebních prací - tvorba soupisu prací (dle prováděcí vyhlášky č. 169/2016 sb.)

Kurz V1 je zaměřen na ovládání SW KROS 4 a užití Cenové soustavy ÚRS v souladu s požadavky stanovenými prováděcí vyhláškou č. 169/2016 sb. Kurz probíhá formou ukázek za souběžné práce všech účastníků na PC.

Detail kurzu

cena 4.200 Kč

délka 1 den

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
16. 10. 2019 Praha 14

K1

Co dělat, když v databázi nenaleznu položku ?

Kurz K je zaměřen na R položky a individuální kalkulace vytvářené podle metodiky ÚRS. Před kurzem je doporučeno začínajícím rozpočtářům absolvovat kurz A. Kurz probíhá bez použití PC.

Detail kurzu

cena 4.200 Kč

délka 1 den

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
22. 10. 2019 Praha 14

P1

Oceňování škod na stavebních objektech

Kurz je zaměřen na základní seznámení s oceňovacími podklady POLAR a na práci v systému KROS 4 ve verzi pro pojišťovny, která je přizpůsobena procesu likvidace a oceňování škod na stavebních objektech.

Detail kurzu

cena 2.900 Kč

délka 1 den

Termín
Místo
Volných míst
Počet osob
28. 11. 20109 Praha 14