koš

KURZ N1 – Novinky a změny v DATABÁZI a v SW KROS 4

 

Termíny:  


 
14.2.2017 – dopoledne (od 9:00 – 11:30)
14.2.2017 – odpoledne (od 13:00 – 15:30)
(přihlásit se můžete na dopolední nebo na odpolední kurz)
 

 

Program:    I. část – Změny a novinky v programu KROS 4 (60 min)
(funkce Krok ZPĚT/Krok VPŘED, nový formát uniXML pro spolehlivé přenosy dat, importy rozpočtů z PDF, důležité úpravy v rámci nového zákona o zadávání veřejných zakázek, popisy položek bez obchodních názvů)


Přestávka (20 minut)

II. část – Novinky a úpravy v Cenové soustavě ÚRS (70 min)
(zcela nový katalog 742 – Elektroinstalace - slaboproud, kompletně přepracované katalogy Elektromontážní práce silnoproud, Podlahy lité, Povrchové úpravy konstrukcí a technologických zařízení, nová struktura katalogu Plochy a úprava území, nové technologie v katalogu Vedení trubní, dálková a přípojná – vodovod a kanalizace a další novinky v jednotlivých katalozích CS) 

   

Cena: 1000,- Kč bez 21% DPH za osobu


Přihlášení na kurz:
Přihlásit se můžete nejlépe do 10. 2. 2017 pomocí formuláře v sekci Kurzy a školení – KURZ N1.

 

Místo konání:

Praha

ÚRS PRAHA, a.s.
Pražská 18, Praha 10, 1. patro, učebna č.dveří 216
GPS: 50°3'18.472"N, 14°31'23.232"E
Tel: 267 219 532

 


 

    
 
 
Zobrazit na celé okno

Aktuálně vypsané kurzy

kurz

A4

Základy praktického rozpočtování a kalkulování

Kurz A je nejrozsáhlejší a nejkomplexnější kurz společnosti ÚRS PRAHA. Účastníci kurzu získají podrobné znalosti a praktické dovednosti v oblasti oceňování stavebních prací. Kurz probíhá formou přednášek a praktických cvičení.

délka 4 dny

cena 13.800 Kč

Detail kurzu

Termín Místo Volných míst
Počet osob
6. - 7. 3. a 13. - 14. 3. 2018 Praha 19
5. - 6. 6. a 12. - 13. 6. 2018 Praha 24

kurz

B2

Rozpočtování, kalkulace a sledování zakázky s využitím IT

Kurzy typu B jsou zaměřeny na získání praktických dovedností v ovládání rozpočtového a kalkulačního SW KROS. Kurz B2 provede účastníky systémem KROS od základních činností až po pokročilé moduly za souběžného užití Cenové soustavy ÚRS.

délka 2 dny

cena 6.500 Kč

Detail kurzu

Termín Místo Volných míst
Počet osob
23. + 24. 1. 2018 Praha 4
20. + 21. 2. 2018 Praha 12
27. + 28. 3. 2018 Praha 13
17. + 18. 4. 2018 Brno 11
24. + 25. 4. 2018 Praha 14
22. + 23. 5. 2018 Praha 14
19. + 20. 6. 2018 Praha 14

kurz

B1

Základy rozpočtování s využitím IT

Kurzy typu B jsou zaměřeny na získání praktických dovedností v ovládání rozpočtového a kalkulačního SW KROS. Kurz B1 provede účastníky systémem KROS základními činnostmi při tvorbě rozpočtů za souběžného užití Cenové soustavy ÚRS.

délka 1 den

cena 4.200 Kč

Detail kurzu

Termín Místo Volných míst
Počet osob
6. 2. 2018 Praha 8
13. 2. 2018 Brno 9
20. 3. 2018 Praha 14
17. 4. 2018 Praha 14
15. 5. 2018 Praha 14
22. 5. 2018 Brno 12
26. 6. 2018 Praha 14

kurz

C1

Rozpočtování pro pokročilé s využitím IT

Kurz C je zaměřen na získání pokročilých dovedností v rozpočtování v SW KROS 4. Kurz probíhá formou praktických ukázek za souběžné práce všech účastníků na PC. Před kurzem C je doporučeno absolvovat kurz B.

délka 1 den

cena 3.500 Kč

Detail kurzu

Termín Místo Volných míst
Počet osob
21. 3. 2018 Praha 14
16. 5. 2018 Praha 14

kurz

V1

Rozpočtování stavebních prací - tvorba soupisu prací (dle prováděcí vyhlášky č. 169/2016 sb.)

Kurz V1 je zaměřen na ovládání SW KROS 4 a užití Cenové soustavy ÚRS v souladu s požadavky stanovenými prováděcí vyhláškou č. 169/2016 sb. Kurz probíhá formou ukázek za souběžné práce všech účastníků na PC.

délka 1 den

cena 4.200 Kč

Detail kurzu

Termín Místo Volných míst
Počet osob
18. 4. 2018 Praha 14

kurz

K1

Co dělat, když v databázi nenaleznu položku ?

Kurz K je zaměřen na R položky a individuální kalkulace vytvářené podle metodiky ÚRS. Před kurzem je doporučeno začínajícím rozpočtářům absolvovat kurz A. Kurz probíhá bez použití PC.

délka 1 den

cena 3.500 Kč

Detail kurzu

Termín Místo Volných míst
Počet osob
29. 5. 2018 Praha 14