koš

Publikace ÚRS pro rozpočtáře a kalkulanty

1.81.050 Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku

Oblíbená publikace architektů, projektantů, investorů i znalců, která obsahuje průměrné rozpočtové náklady sta ...

zobrazit více
390 Kč
počet

Oblíbená publikace architektů, projektantů, investorů i znalců, která obsahuje průměrné rozpočtové náklady stavebních objektů vztažené na konkrétní jednotky (m3, m2, m,…).

zavřít

1.81.001 Sazby a ceny rozpočtářských prací

Nástroj pro oceňování rozpočtářských prací doplňují praktické informace pro rozpočtáře.

zobrazit více
130 Kč
počet

Nástroj pro oceňování rozpočtářských prací doplňují praktické informace pro rozpočtáře.

zavřít

1.81.064 Příručka rozpočtáře (Rozpočtování a oceňování stavebních prací)

Zcela nově zpracovaná publikace Rozpočtování a oceňování stavebních prací poskytuje ucelené informace o proble ...

zobrazit více
310 Kč
počet

Zcela nově zpracovaná publikace Rozpočtování a oceňování stavebních prací poskytuje ucelené informace o problematice rozpočtování s důrazem na orientaci v Cenové soustavě ÚRS.

Příručka názorně vede procesem tvorby rozpočtu a upozorňuje na úskalí při jeho zpracování. Publikace obsahuje přehledné návody na práci s položkami katalogů CS ÚRS při oceňování jednotlivých skupin stavebních prací (HSV i PSV). Užitečné informace (ztratné, legislativa, objemové hmotnosti materiálů) lze vyčíst také z řady příloh, které každý rozpočtář při své práci jistě uvítá.
 

zavřít

1.52.003 Slovník CPV

Výtah ze Společného slovníku veřejných zakázek CPV (Common Procurement Vocabulary) obsahuje dělení pojmů z obl ...

zobrazit více
180 Kč
počet

Výtah ze Společného slovníku veřejných zakázek CPV (Common Procurement Vocabulary) obsahuje dělení pojmů z oblasti stavebnictví ve čtyřech jazykových mutacích (čeština, angličtina, němčina, francouzština).

zavřít

1.81.062 Oceňování škod na stavebních objektech

Příručka slouží k oceňování škod na stavebních objektech a stavbách. Obsahuje soubor 107 tabulek s cenami (tzv ...

zobrazit více
1.460 Kč
počet

Příručka slouží k oceňování škod na stavebních objektech a stavbách. Obsahuje soubor 107 tabulek s cenami (tzv. oceňovací listy), jež slouží pro výpočet náhrady škody.

Pro stanovení cen je využíváno dlouholetých bohatých zkušeností specialistů z oblasti kalkulací, rozpočtů a oceňování staveb. Vychází se z databází skupinových a položkových cen stavebních prací propočtených ze směrných cen ÚRS PRAHA, a.s. V jedné publikaci najdete výběr nejčastěji používaných stavebních prací a materiálů při pojistných událostech. Pro ocenění jednotlivých stavebních konstrukcí a prací slouží široká škála cen, a to jak pro demontáž a montáž (provedení), tak i pro zhotovení celé konstrukce či ocenění pouze práce nebo materiálu. Výpočet výše plnění lze provést rychle a přehledně v tabulce, a to v předtištěném formuláři, nebo na počítači.

zavřít

1.81.063 RYRO - Rychlé rozpočtování budov

Nástroj pro rychlé orientační nacenění pozemních staveb založený na zcela nové soustavě agregovaných položek.

zobrazit více
950 Kč
počet

Nástroj pro rychlé orientační nacenění pozemních staveb založený na zcela nové soustavě agregovaných položek.

Nově aktualizovány a doplněny položky pro přípojky k inženýrským sítím. Úspěšná publikace je určena všem, kteří chtějí získat co nejpřesnější odhad nákladů s minimem položek a bez řešení složitých detailů.

zavřít

1.81.061 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady

Katalog přehledně shrnuje a definuje činnosti a náklady, které souvisí s přípravou, prováděním, řízením a ukon ...

zobrazit více
240 Kč
počet

Katalog přehledně shrnuje a definuje činnosti a náklady, které souvisí s přípravou, prováděním, řízením a ukončením stavby (tzv. vedlejší rozpočtové náklady).

Katalog přehledně shrnuje a definuje činnosti a náklady, které souvisí s přípravou, prováděním, řízením a ukončením stavby (tzv. vedlejší rozpočtové náklady). Přináší jejich členění do souvisejících celků, a tím usnadňuje komunikaci na stavebním trhu. Součástí publikace je také Třídník vedlejších rozpočtových nákladů (jako součást TSKP) a katalogové listy s položkami, které lze zahrnout do položkového rozpočtu jako samostatný stavební díl „0 - Vedlejší rozpočtové náklady“.

zavřít