koš

Pro Rozpočty - E-shop

E-shop

Vítejte v elektronické prodejně tištěných publikací společnosti ÚRS PRAHA.
 

Pro vydání 2017 byly v Cenové soustavě ÚRS provedeny změny, které se dotkly všech katalogů edice ÚRS:

  • aktualizovány ceny všech 110 000 položek stavebních prací a montáží technologických zařízení a více než 41 000 položek výrobků a materiálů pro stavebnictví
  • doplněno přes 3 600 položek nových technologií v 31 katalozích
  • přepracováno přes 5 400 položek ve všech katalozích HSV a PSV


Na jednotlivé publikace ÚRS zakoupené přes e-shop získáváte slevu 10%! Tato sleva se nevztahuje na komplety katalogů, které jsou cenově již zvýhodněné o 20 až 40%. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Kontakt pro dotazy k objednávce

e-mail: publikace@urspraha.cz, tel.: 267 219 522-3
 

1.71.991 Katalogy publikací komplet HSV + PSV + bonus Katalog 800-0 (36 publikací)

novinka

Komplet Katalogy HSV + PSV + bonus Katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady

zobrazit více
14.140 Kč 10.500 Kč
počet

Komplet Katalogy S (HSV + PSV) + bonus Katalog 800-0 (36 publikací)

Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací (řady HSV a PSV)

 

Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací patří mezi nepostradatelné podklady pro sjednávání cen stavebních prací, stavebního procesu a cen stavebních děl. Jsou určeny především projektantům, investorům a dodavatelům. Směrné ceny jsou počítány na základě kalkulace množství potřeb stanovených k jednotlivým položkám v členění podle kalkulačního vzorce. Jednotlivé potřeby jsou oceňovány cenami, případně sazbami, které jsou získávány výběrovými šetřeními.
 

 

zavřít

1.71.989 Hrubá stavba - budovy a haly (12 publikací)

Kompletem lze ocenit tyto práce: zemní práce, základy včetně pilot, nosné konstrukce stěn, stropů, ocelových h ...

zobrazit více
4.510 Kč 3.300 Kč
počet

Kompletem lze ocenit tyto práce: zemní práce, základy včetně pilot, nosné konstrukce stěn, stropů, ocelových hal, schodišť, příčky, úpravy povrchu, mazaniny a potěry, izolace proti vodě, krov, suchá výstavba (sádrokarton atd.), zámečnické konstrukce, lešení, terénní úpravy, oplocení, opravy, údržbu a bourací práce.

800-0 Vedlejší rozpočtové náklady
800-1 Zemní práce
800-2 Zvláštní zakládání
800-3 Lešení
800-5,6 Sanace; Demolice objektů
801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické
801-2 Budovy a haly – montované
801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí
801-4 Budovy a haly – údržba
823-1,2 Úprava území; Rekultivace
800-711,2 Izolace proti vodě; Povlakové krytiny
800-762,3 Konstrukce tesařské; Suchá výstavba
800-767 Konstrukce zámečnické (včetně KP 553)

zavřít

1.71.985 Střechy (6 publikací)

Komplet katalogů zahrnujících stavební práce pro provedení nosné střešní konstrukce, pokládky krytiny povlakov ...

zobrazit více
2.170 Kč 1.530 Kč
počet

Komplet katalogů zahrnujících stavební práce pro provedení nosné střešní konstrukce, pokládky krytiny povlakové, skládané keramické, betonové, laminátové, plechové, z dřevěných šindelů, z břidlice, oplechování střešních prvků, provedení střešní izolace, montáže střešních oken atd.

800-711,2 Izolace proti vodě; Povlakové krytiny
800-713 Izolace tepelné
800-762,3 Konstrukce tesařské; Suchá výstavba
800-764 Konstrukce klempířské
800-765 Konstrukce pokrývačské
800-766 Konstrukce truhlářské

zavřít

1.71.006 801-1 Běžné stavební práce

novinka

801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické (Běžné stavební práce) Katalog obsahuje směrné ceny stavebních prac ...

zobrazit více
690 Kč 621 Kč
počet

801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické (Běžné stavební práce)
Katalog obsahuje směrné ceny stavebních prací pro oceňování prací při zřízení konstrukcí na budovách občanské výstavby, halách občanské výstavby, budovách pro bydlení, halách pro výrobu a služby, budovách pro výrobu a služby.

Katalog obsahuje část A Zřízení konstrukcí (A01 Základy, A02 Svislé konstrukce, A03 Vodorovné konstrukce, A04 Úpravy povrchů, A05 Podlahy a podlahové konstrukce, A06 Osazování výplní otvorů, A07 Kompletní konstrukce, A08 Dokončující konstrukce a práce, A09 Přesun hmot).

zavřít