Ceny ve stavebnictví

 • Úvod  / 
 •  / 
 • Ceny ve stavebnictví

Ceny ve stavebnictví

 

Oceňování stavební produkce

ÚRS PRAHA je tvůrcem obecně uznávané metodiky rozpočtování v ČR a tradičním zpracovatelem databází oceňovacích podkladů a směrných cen stavebních prací. Výrazná pozornost je v této oblasti věnována aktualizaci Cenové soustavy ÚRS, a to zejména z titulu změn cen vstupů do stavebnictví, nových stavebních materiálů, technologií, technologických postupů při výstavbě apod. V současné době je tato soustava standardem v oceňování stavebních konstrukcí a prací v ČR. Dále je společnost výhradním distributorem programu KROS v ČR - SW pro tvorbu stavebních rozpočtů, kalkulací stavbních prací, dále sledování a vyhodnocení zakázky, který pracuje s databází ÚRS v její komplení podobě (Cenová soustava ÚRS).


Společnost ÚRS PRAHA, a.s., se věnuje věnuje zejména následujím oblastem oceňování stavební produkce:

 • tvorba Cenové soustavy ÚRS – databáze oceňovacích podkladů pro stavební práce
 • tvorba databází na zakázku pro stavební firmy a organizace
 • vývoj a distribuce programů pro oceňování a řízení stavebních zakázek - KROS 4, POLAR
 • zpracování rozpočtů a kalkulací na všechny druhy staveb
   

Distribuce stavebních SW

Společnost ÚRS PRAHA, tvoří a dodává komplexní oceňovací nástroje a podklady pro tvorbu stavebních rozpočtů, kalkulací stavebních prací a sledování stavebních zakázek - programy KROS 4, POLAR obsahující jedinečnou Cenovou soustavu ÚRS.
 

Ocenění produktů ÚRS Praha

 • Cena odborných novinářů za Cenovou soustavu ÚRS (IBF 2003)
 • Zlatá medaile za SW pro rozpočtování a kalkulace (IBF 1998)


Potřebujete více informací, chcete konzultovat Vaše požadavky, vypracovat nabídku? Kontaktujte naše obchodní zástupce.
 

Cenová soustava ÚRS

Cenová soustava ÚRS, která je vydávána v datové i tištěné podobe, je uceleným systémem informací, metodických návrhů a postupů pro stanovení ceny stavebního díla. Představuje nejpoužívanější a nejvíce aktualizované podklady pro oceňování stavební produkce v České republice. Zahrnuje katalogy popisů a směrných cen stavebních prací a montáží technologických zařízení, Sborník pořizovacích cen materiálů a další podklady pro oceňování stavební produkce, které obsahují nejen směrné ceny a popisy stavebních prací, ale také sazby přímých nákladů a další unikátní informace (rozpočtové ukazatele RUSO, oceňovací metodiky aj.).

Uživateli produktů CS ÚRS jsou subjekty ze všech sektorů českého stavebnictví i mimo něj: investoři (odhad investičních nákladů, stanovení nákladů výstavby, kontrola cen stavebních děl), rozpočtáři (vytváření rozpočtů, stanovování a kalkulace individuálních cen), projektanti a architekti (odhad ceny stavebního díla), dodavatelé (kalkulování nákladů, tvorba prováděcích rozpočtů), soudní znalci (vypracování posudků a stanovení stavebních nákladů) a realitní makléři (odhady cen nemovitostí).


více o Cenové soustavě ÚRS na produktových stránkách www.PRO-ROZPOCTY.cz


Informace k Cenové soustavě ÚRS: tel.: 538 728 126, GSM: 702 151 123, e-mail: cen.info@urspraha.cz

 

Databáze na zakázku

Společnost ÚRS PRAHA, a.s., nabízí stavebním firmám a organizacím tvorbu databází na zakázku, které jim umožní oceňování stavebních prací a materiálů podle jejich specifických potřeb.

Informace: tel.: 538 728 126, e-mail: cen.info@urspraha.cz

 

Oceňování škod na stavebních objektech

Společnost ÚRS PRAHA, a.s., nabízí komplexní oceňovací podklady pro oceňování škod na stavebních objektech.

POLAR je software obsahující oceňovací listy stavebně-technické činnosti určené k likvidaci škod na stavbách.

Program POLAR slouží k ocenění pojištěných škod. Umožňuje vkládání jednotlivých položek z oceňovacích listů (tabulek) do vytvořené pojistné události a provádí výpočet náhrady. Program umožňuje i přecenění pojistné události do starší cenové úrovně a naopak. Pracuje s datovou základnou skupinových cen propočtených ze směrných cen CS ÚRS. Datová základna obsahuje 114 tabulek s více než 6500 skupinovými položkami (cenami). ÚRS PRAHA, a.s, datovou základnu aktualizuje 2x ročně.

POLAR umožňuje provádět úpravy cen a doplňování vlastních položek. Rozsah škod se zachycuje pomocí stručného popisu příslušné položky a výpočtu množství. Oceněním rozsahu škod ve vybrané cenové úrovni, s případným stupněm opotřebení vypočte program pojistné plnění. Jsou zde předdefinované tiskové sestavy (krycí list pojistné události, sestava a výměry).

Cena programu POLAR (včetně datových souborů) se stanovuje individuálně dle potřeb zákazníka.


Informace k SW POLAR: Ing. Jiří Zabranský, tel.: 724 034 538, e-mail: skody@urspraha.cz


Problematice likvidace pojistných událostí je věnována publikace Oceňování škod na stavebních objektech (přejít na e-shop). Obsahuje soubor 114 oceňovacích listů s více než 6500 agregovanými cenami v tradičním členění pro potřeby pojišťoven.