Činnosti


ÚRS PRAHA, a.s., v současné době zúročuje 50 let zkušeností z působení ve stavebnictví. Základní činností firmy jsou služby v oblasti oceňování stavební produkce a distribuci SW pro tvorbu stavebních rozpočtů a kalkulací. Dále vytváří analýzy vývoje a prognózy ve stavebnictví, v regionálním rozvoji a bytové problematice pro státní i soukromý sektor.
 

Základní činnosti

Oceňování stavební produkce

Kurzy a školení - oceňování stavebních prací

 • kurzy, školení a semináře pro rozpočtáře, stavbyvedoucí, investory, pracovníky státní správy, likvidátory pojistných událostí a další
   

Analytická činnost

 • Statistika, analýzy vývoje stavebnictví v ČR i Evropě, monitoring veřejných stavebních zakázek, TOP žebříčky stavebních firem a výrobců stavebních hmot
   

Oceňování nemovitostí, staveb - znalecká činnost

 • tvorba odborných posudků pro soudy, pojišťovny,ivestory, banky a další
   

Klasifikace a třídění stavební produkce

 • Zatřídění produkce a majetku do klasifikace CZ-CPA a CZ-CC pro daňové účely
   

Regionální rozvoj a bytová výstavba

 • Studie vývoje obyvatelstva, osídlení a bydlení, regionálního a územního rozvoje, bytová výstavba v územích ČR, územní identifikace a soustava základních sídelních jednotek