Cenové informace jako 5. rozměr BIM

Letos v červnu proběhlo další z pravidelných Setkání delegátů ICIS v Hirošimě, kde zástupce ÚRS PRAHA, a.s. reprezentoval Českou republiku. Tato setkání jsou příležitostí zejména pro sdílení znalostí, zkušeností a novinek z oboru. Na programu jsou jak aktuální témata formou prezentací jednotlivých členů, tak workshopy projektových týmů.

ICIS (International Construction Information Society) je skupina sdružující firmy podobného zaměření z celého světa. Mezi členy patří společnosti zabývající se normováním ve stavebnictví, cenotvorbou a specifikačními systémy napříč celým životním cyklem stavby. Cílem je společnými silami dosáhnout smysluplné mezinárodní harmonizace a standardizace.

V posledních letech je v ICIS nejčastěji probírána aktuální problematika BIM. BIM je akronymem tří slov, která se mohou lišit na základě různých pojetí. Nejčastěji užívané jsou však tyto výrazy:

 • building
 • information
 • modelling (management)


Celková vize BIM standardů spočívá v podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím univerzálního výměnného datového formátu openBIM. Ten umožní zefektivnění čerpání zdrojů a komunikace ve stavebnictví. Důraz je kladen na vytvoření kvalitně zásobených objektových knihoven pojmů, které budou mezinárodně srozumitelné. Zavedením tohoto principu by se celý stavební proces obešel bez manuálních úkonů (předávání dokumentace apod.), všechna data by byla součástí jednoho sdíleného informačního modelu budovy.
 

 

Zdroj: buildingSMART

Obrázek vyjadřuje vztah mezi dvěma odlišnými přístupy k předávání informací v průběhu stavebního procesu. V současnosti je používán zavedený model DESIGN-BID-BUILD, kdy dochází k manuálnímu předávání dokumentů a někteří účastníci stavebního procesu se zapojují až v jeho pozdějších fázích. Paralelně se však již začíná prosazovat moderní pojetí IPD (INTERGRATED PROJECT DELIVERY), které koresponduje s filozofií BIM, tedy komunikací všech dotčených stran od počátku projektu pomocí jednoho společně vytvářeného modelu budovy. Tento princip zajistí plynulejší tok všech adekvátních informací. Klíčem ke sjednocení přístupů všech účastníků stavebního procesu je vytvoření tzv. BIM návodů (průvodců), které budou jasně definovat potřebné procesy a principy. Zároveň pak budou postupně začleňovány do mezinárodních standardů po celém světě.

Kromě výše uvedeného jsou v rámci sdružení ICIS řešena další zajímavá témata jako např.:

 • BIM a autorská práva
 • Specifikace ekologicky šetrných materiálů
 • Dlouhodobá udržitelnost výstavby
 • Cenové informace napříč celým životním cyklem stavby
 • Digitalizace staveb a její využití pro kontrolu a řízení projektu
 • Mezinárodní BIM standardy
 • Certifikace budov
 • Webové aplikace pro klasifikování stavebních prací a materiálů


Aktuálně jsou v rámci ICIS řešeny tři projekty – Definice specifikace, Specifikace v BIM a Klasifikace v BIM. ÚRS PRAHA, a.s. je aktivním členem posledního jmenovaného projektu, který řeší jak klasifikovat stavební konstrukce, práce a materiály v rámci BIM modelu. Památník míru v Hirošimě

Hirošimský památník míru zvaný také Atomový dóm byl vyprojektován a postaven českým architektem Janem Letzelem. Zároveň je také jedinou budovou, která zůstala stát v hypocentru výbuchu atomové bomby. Dodnes je dóm udržován ve stejném stavu a slouží tak jako připomínka ničivosti jaderných zbraní a jako symbol naděje na světový mír bez nukleárních zbraní. Mimo jiné právě kvůli snazší údržbě byl tento objekt digitalizován do podoby BIM modelu.