BIM příručka pro investory


Pracovní skupina CzBIM – PS01 BIM Standardy a legislativa vytvořila publikaci zacílenou na investory, kteří chtějí pracovat s BIM. Barbora Pospíšilová z ÚRS CZ a.s. je dlouhodobým členem této pracovní skupiny a byla pověřena vedením tohoto dílčího projektu.

Proč zaměření právě na investory? Protože investor je iniciátorem, tvůrcem záměru, prvním i posledním článkem řetězce. Investor komunikuje se všemi účastníky stavebního trhu/procesu. Bez něj to jednoduše nejde, a proto je dobré jej v problematice BIM vzdělávat.

Publikace si dala za cíl zodpovědět nejčastější otázky, které se investorům mohou naskytnout při zadávání BIM a jeho implementaci, osvětlení pojmů a vyvrácení mýtů, které o BIM kolují. Níže je ukázka pár z mnoha otázek, na které publikace odpoví:

  • Na koho se mohu obrátit?
  • Jaký tým si mám kolem sebe vytvořit?
  • Jaká data mám od ostatních požadovat?
  • Jaké typy softwarových nástrojů potřebuji?
  • Co musím do zavedení BIM investovat?


Elektronická verze publikace.